Handelsbetingelser Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)  
   
Forsiden Om Landsforeningen Autisme Spektrum Forstyrrelse Rådgivning Handicappolitik Nyheder Børn og Unge Presse Shop  

18-07-2016

Kun 1 ud af 10 med autisme er i ordinær beskæftigelse 

Det viser en rundspørge om forsørgelsesgrundlag blandt mennesker med autisme, foretaget af Landsforeningen Autisme og Det Nationale Autismeinstitut. Her svarer kun hver 10. at de lever af ordinær beskæftigelse på fuldtid eller deltid.

Læs undersøgelsen ”Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme”

Beskæftigelse øger livskvalitet

Tendensen er alarmerende, mener formand for Landsforeningen Autisme, Heidi Thamestrup:

”Vi ved, at beskæftigelse er med til at forebygge depression, angst og selvmordstanker. Og at arbejdsidentitet og livskvalitet er to uadskillelige parametre. Derfor er det alarmerende, at så få autistiske mennesker kommer i ordinær beskæftigelse.”

4 ud af 10 lever på kontanthjælpslignende ydelser

Kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse og jobafklaringsydelse forsørger den største gruppe af de adspurgte. Ifølge undersøgelsen lever 39 % borgere med autisme nemlig af en kontanthjælpslignende ydelse.

For langt de fleste borgere i denne gruppe, gælder det, at de ikke har fået ydelsen i længere end 2 år.

Uddannelse og beskæftigelse hænger sammen

For hver 10. gælder det, at de er under uddannelse og får SU. Og uddannelse er en vigtig faktor for at opnå ordinær beskæftigelse, viser undersøgelsen.

Her har 95 % af de adspurgte, der er i ordinær beskæftigelse, en videregående uddannelse bag sig:

”Resultaterne er udtryk for, at de, der gennemfører en uddannelse, også har større chance for at få tilbudt et job. Det kan f.eks. skyldes, at virksomhederne er mindre fordomsfulde over for højt uddannede mennesker, og at man accepterer "sociale særheder" bedre, hvis de er pakket ind i en fin uddannelse”, udtaler formand Heidi Thamestrup.

Undersøgelsen viser samtidig, at muligheden for at forsørge sig selv via ordinær beskæftigelse er størst for mennesker med Aspergers syndrom, der fylder i statistikken.

Sociale kompetencer har meget at sige

Dog er en uddannelse ikke alene adgangsbillet til ordinær beskæftigelse. De sociale evner spiller også en vigtig rolle for at få et arbejde, og her er mennesker med autisme udfordret, forklarer Heidi Thamestrup:

”Mange autistiske mennesker kan nøjagtigt det, der står i jobbeskrivelsen til det job, de søger - og ofte mere. De faglige kompetencer spiller naturligvis en rolle, men i sidste led af processen, er det de sociale evner, man dømmes på”.

Beskæftigelsesområdet skal styrkes

Undersøgelsen peger på, at der er behov for en særlig indsats på beskæftigelsesområdet for at få flere mennesker med autisme i ordinær beskæftigelse - både til gavn for samfundet og for at øge livskvaliteten hos mennesker med autisme.

247 af Landsforeningen Autismes medlemmer har deltaget i undersøgelsen, der er foretaget i juni 2016.


Følg os på Twitter
   
Landsforeningen Autisme. Banestrøget 19, 2630 Taastrup. Tlf. 70 25 30 65