Handelsbetingelser Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)  
   
Forsiden Om Landsforeningen Autisme Spektrum Forstyrrelse Rådgivning Handicappolitik Nyheder Børn og Unge Presse Shop  

19-06-2017

  

 

 

NYE AKTIVITETER I KREDSENE

Find aktiviteter i din kreds 2018

 

 SJÆLLAND

 

Kreds København/Frederiksberg:

1. Autisme og autismens følgetilstande

- Oplæg af Marie-Louise Max Andersen, autismekonsulent, 
læge i børne- og ungdomspsykiatrien

Tid: Torsdag den 8. februar 2018, kl. 19.00- 21.00

Sted: Heerupsalen, Vanløse Kulturhus, Jernbane Allé 38, 2720 Vanløse
Pris: Gratis
Tilmelding: Alle er velkomne, dog gælder først til mølle-princippet.

Personer med ASF (autisme spektrum forstyrrelser) oplever ofte, at deres hverdage er fyldte med uforudsigelige oplevelser, som påvirker deres nerve- og sansesystemer på en gennemgribende måde. Dette leder ofte til en belastningstilstand, som i længden kan være medvirkende til, at barnet udvikler angst eller en anden ledsagende psykiatrisk tilstand. Disse psykiatriske følgetilstande kan være invaliderende for barnets og familiens hverdag og ydermere resultere i medicinsk behandling, som kunne være undgået, hvis barnet var blevet mødt i forhold til sine vanskeligheder tidligere.

Dette foredrag giver en generel introduktion til autisme spektrum forstyrrelser med fokus på stress-sårbarhedsmodeller og udvikling af psykiatrisk komorbiditet. Der vil være særligt fokus på angst og detektivarbejdet, der ligger i at skelne mellem, hvad der er angst, og hvad der kan forklares som en del af autismen. 


2. AutismePlusFar & Generalforsamling 2018

Kreds København/Frederiksberg indkalder til generalforsamling, hvor vi først skal høre foredrag af Morten Gantzler Oschlag, som står bag bloggen AutismePlusFar, herefter er der generalforsamling i henhold til vedtægterne med valg til bestyrelsen.

Tid: Torsdag 22. februar kl. 19:00-21:00

Sted: Heerupsalen, Vanløse Kulturhus, Jernbane Allé 38, 2720 Vanløse
Pris: Gratis
Tilmelding: Via kredsens hjemmeside fra 18. december. Alle er velkommen.
Kontaktperson: se kredsens hjemmeside https://autismeforeningkbhfrb.wordpress.com


 

Kreds Storkøbenhavn Nord:

Plads til forskellighed med VIA University College og Generalforsamling

Tid: Onsdag den 14. marts 2018. Oplæg kl. 18 – og generalforsamling kl. 20. 

Sted: Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18-20, 2730 Herlev
VIA University College kommer og holder oplæg om deres projekt, ’om læringsmiljøet i almene klasser kan udvikles og bliver mere inkluderende’ – og deres erfaringer med opkvalificeringen.

Tilmelding: Gratis – bestil via Kreds Storkøbenhavn Nords hjemmeside. Sidste frist for bestilling er 7. marts 2018 kl. 10. 

Efter oplægget afholdes kl. 20 generalforsamling med dagsorden jf. vedtægterne. Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen samt opstilling af kandidater skal fremsendes til bestyrelsen senest den 22. februar 2018 på mail@autisme-storkbh.dk
Det kræver ikke tilmelding, såfremt man kun ønsker at deltage i generalforsamlingen. 
 
 


 Kreds Storstrøm:  

1. Foredrag med Heidi Thamestrup om emnet Piger med autisme

Tid: torsdag den 25. januar 2018, kl. 19 – 21 

Sted: i Teatersalen ved Vordingborg Uddannelsescenter, Chr. Richardtsvej 45, 4760 Vordingborg.

Heidi brænder for at fortælle om de særlige udfordringer, piger med autisme møder på deres vej. I dagligdagen er det ofte drengene, der er i fokus, når der tales om børn og unge med autisme. Piger med autisme har en anden måde at agere på, der gør dem mindre synlige. 

Heidi vil gøre os klogere på, hvad der netop er det særlige, vi skal være opmærksomme på, når vi taler om pigerne.
Mødet er gratis. Der vil blive serveret kaffe, te og kage. Der vil være mulighed for køb af sodavand/vand.

Af hensyn til bestilling af kaffe mv. bedes I tilmelde jer inden den 20.1.2018 per e-mail til HHautisme@outlook.dk. Husk at skrive navn, adresse samt telefonnummer i tilfælde af aflysning ved sygdom e.l.


2. Støttemuligheder til mennesker med autisme

Tid: torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.00 – 21.00

Mennesker med autisme mestrer livet bedre med den rette støtte. Men hvilke muligheder er der?
Ulla Kjer fortæller om generelle regler, støttemuligheder efter lovgivningen og på uddannelsesområdet samt hvad man skal være opmærksom på og selv kan gøre.

Sted: Maribo Gymnasium, Refshalevej 2, 4930 Maribo, Bygning D, auditoriet
Pris: Mødet er gratis
Tilmelding: inden den 18. februar 2018 per mail til HHautisme@outlook.dk 
Kontaktperson: Michael Weyand, 51 33 96 65


3. Indkaldelse til generalforsamlingen og filmen Det Digitale Tilbud

Tid: torsdag den 22. marts 2018 kl. 18.00 – 21.00

Sted: ”Konferencen”, 2. sal i hovedbygningen (for enden af hovedvejen) på Oringe, Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg
Tilmelding: Tilmelding inden den 19. marts per mail til HHautisme@outlook.dk.
Kontaktperson: Sabine Hagens, 60 74 56 72

Inden generalforsamlingen vil der fra kl. 18.00-20.00 blive vist filmen Det Digitale Tilbud. Læs mere om den på Kreds Storstrøms hjemmeside. 

Generalforsamlingen holdes kl. 20.00 i henhold til dagsorden efter vedtægterne. Der er 2 bestyrelsesposter for en 2-årig periode på valg. Derudover skal vælges 2 suppleanter. Til repræsentantskabet skal der vælges tre medlemmer + 1 suppleant. Forslag fra medlemmerne skal indsendes senest 14 dage før generalforsamlingen – den 8. marts 2018 – til Sabine Hagens, mail: post@akzent.dk. 

 


Kreds Vestegnen:

Generalforsamling og Pernille Aalund

Tid: Torsdag den 8. marts 2018. Oplæg kl. 18.00 – og generalforsamling kl. 20.00

Sted: Kulturcentret - Poppel alle 12, 2630 Taastrup – lokale: pejsestuen.
Inden generalforsamlingen er der foredrag med Pernille Aalund, om fortælling om et liv præget med udfordringer men også en fortælling om de styrker, der kan følge med. 

Pris: foredrag koster 50,00 – Gratis at deltage i generalforsamlingen
Tilmelding: HER
 


Kreds Roskilde: 

1. Netværksmøder for bedsteforældre til børn med autisme

Tid: Den 20. februar 2018 kl. 19.00 – 21.00 

Sted: Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve, lokale nr. 1. Der er plads til max. 12 personer.
Tilmelding til Jette Olsen på telefon: 40 50 63 72 eller mail: jette_susan@hotmail.dk


2. Generalforsamling med foredrag

Tid: Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.00 – 21.00.

Sted: Himmelev-Veddelev Boldklub (HVB), Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde.

Efter generalforsamlingen vil der blive afholdt foredrag med Anne Skov – “nedsmeltning”. Anne vil i sit oplæg bla. komme ind på stress, kommunikation, følelser, advarselssignaler, strategier til at undgå/minimere nedsmeltninger, nedsmeltningens faser – set indefra og udefra, hvad man selv kan gøre, og hvordan omverdenen støtter bedst. 

Tilmelding: Det kræver ikke tilmelding.
 

3. Netværksmøde for forældre

På vores netværksmøder har du mulighed for at møde andre forældre, som ofte har de samme el. lignende udfordringer, som du selv oplever.

Tid: Den 19. marts fra kl. 19.00 – 21.00  

Sted: Tinghuset, Jernbanegade 21A, 4000 Roskilde.
Der er tilmelding til møderne på mail til karina@au10sme.dk. Der er altid plads til alle på møderne, tilmeldingen er for at sikre, at der er deltagere nok til at gennemføre møderne. 

 


Kreds Bornholm: 

Generalforsamling

Tid:  Fredag den 9. marts 2018. Kl. 19 til 21.

Sted Vennepunktet, Østergade 54 I Rønne.
Der vil blive serveret kaffe og kage.

Punkter til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest den 2.marts 2018.
Venlig hilsen bestyrelsen.
 

 

Jylland

Kreds Østjylland: 

1. Hoppeland for børn med særlige behov og deres familier 

Tid: Onsdag den 14.februar 2018 kl. 10-16
Sted: Ulstruphallerne, Nattergalevej 10, 8860 Ulstrup

Pris: Gratis entré for børn med særlig behov og deres søskende. Voksne 50,-kr (ved forevisning af Ledsagerkort eller medlemsbevis til en handicaporganisation er det gratis)

Der kan købes lette anretninger i idrætscaféen. Eller egen madpakke kan spises. Der er mulighed for at holde pause i et tilstødende lokale.


2. Generalforsamling

Tid: Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 18.00

Sted: Vandresalen på Psykiatrisk hospital Risskov, Skovagervej 2, indgang 30, 8240 Risskov.

Kl. 18. Vi starter med at spise en sandwich Kl. 19.  Bernt Weibæk medlem af Hovedbestyrelsen og ejendomsfonden. Holder oplæg om at oprette bosted for mennesker med autisme.
Kl.20. Generalforsamling.

Tilmelding senest den 21. februar på mail info@autismeoj.dk

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Se dagsorden her: 

1.Valg af dirigent
2.Formanden aflægger beretning
3.Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab.
4.Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen.
5.Behandling af indkomne forslag fra medlemmer,  indsendes senest den 21/2.
6.Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er; Elisabeth Sørensen, Kristina Kristensen, Heidi Lading. Alle ønsker genvalg.
Derudover skal der vælges to suppleanter.
7. Valg af tre repræsentanter til Landsforeningens repræsentantskab, samt en suppleant.
8.Valg af revisore
9.Evt.


3. Grøn aften

Tid: Tirsdag d. 6. Marts 2018 kl. 19:00 - 21:30

Sted: Psykiatrisk Auditorium, indgang 30, Skovagervej 2, 8240 Risskov.

Grøn aften er et arrangement, der henvender sig til forældre, andre pårørende, naboer, fagfolk og alle andre der omgiver børn med en autisme diagnose. Her er en mulighed for at få indsigt og viden om hvordan autister tænker og ser og oplever verden. 
• Introduktion til, hvad vores kreds kan tilbyde.
• Oplæg af Felix Munch om autistisk tænkning.
• Vi serverer kaffe/te og kage.

Tilmelding til info@autismeoj.dk, senest dagen før.

4. Temadag: At slippe grebet og gribe forandringen - Når ens barn flytter hjemmefra

Tid: Lørdag den 17. marts 2018 kl. 09.30-16.00

Sted: Lyngåskolen GrahamBellsvej 1, 8200 Århus N

En temadag til dig, der har brug for inspiration og guidning ift. de overvejelser, der er i overgangen, inden den unge flytter hjemmefra.
Temadagen berører emner som selvstændighedsgørelsen hos den unge, rolleskiftet for forældre og pårørende og inddragelse af nye samarbejdspartnere.

Dagen vil forløbe som en vekselvirkning mellem oplæg og erfaringsudveksling mellem deltagerne.
Dagen henvender sig til forældre og pårørende.

Oplægsholdere: 
Trine Larsen, autoriseret psykolog, Specialområde Autisme
Dorte Bøg Kongsbach, pædagogisk konsulent, Specialområde Autisme.

Pris for medlemmer kr: 100,- Alle andre kr: 200,-
Tilmelding senest 10/3 2018 på info@autismeoj.dk 

 


Kreds Limfjorden:

1. Temaaften med Dorthe Hölck

Tid: Onsdag den 31. januar 2018 kl. 18.30 – 21.00 

Sted: Krabbeshus heldagsskole, 7800 Skive.  
Tilmelding: formand@kredslimfjord.dk eller SMS på tlf. 42 79 71 96.

På denne aften har vi fokus mod, hvordan jeres børn kan få livskvalitet i deres ungdoms- og
voksenliv. I en forståelse af, at dette vil forudsætte en særlig indsats, vil Dorthe Hölck med dette tema forsøge at inspirere og give jer indsigt i centrale elementer i den proces.

Følgende områder vil være afsættet for aftenens oplæg:
• Vigtigheden af, at vi støtter den unge i at få en god selvforståelse og selvindsigt i, hvad autismen betyder for ungdomslivet.
• Hvordan kan omgivelserne støtte i en identitetsdannelse, der bygger på anerkendelse og muligheder?
• Hvordan kan vi undgå, at den unge mister motivationen og dermed kan komme til at sætte sin udvikling i stå? 


2. Generalforsamling

Tid: 1. marts 2018 kl. 19:00

Sted: Familiehuset Skive - Asylgade 4. 7800 Skive. 

3. Søskendenetværk

Målgruppe: Søskende til børn med autisme i alderen fra 7 – 16 år. 

Formål: Søskende kommer ofte i klemme i familierne med en handicappet bror eller søster. Formålet er at give søskende til børn med autisme et frirum, hvor de kan få lov at tale om egne følelser og erfaringer i forhold til det at have en søskende med et handicap.

Form og indhold: Det drejer sig om 6 x 2 timer, hvor en aldersmæssigt sammensat gruppe mødes. Indholdet vil være en blanding af samtaler, undervisning, fælles aktiviteter, film mv. Der vil være et let måltid midtvejs hver gang.

Sted: Kurset afvikles på Krabbeshus Heldagsskole, Strandvejen 11, 7800 Skive.

Tid: Torsdage den: 1. marts, 8. marts, 22. marts, 5. april, 19. april og 26. april 2018. Alle dage i tidsrummet fra 16.30 – 18.30.

Tilmelding: senest fredag d. 2. februar til sekretaer@kredslimfjord.dk

Pris: 2.350 kr. pr. deltager

Bemærk: Der kan søges ved kommunen til at dække kursusudgifterne efter servicelovgivningen § 41 merudgifter. 
 

 


Kreds Nordjylland:

1. Temaaften om autisme for pårørende, bedsteforældre, alle der har kontakt til et barn/ung med autisme i Frederikshavn 

Ved autismekonsulent Dorthe Hölck /Go between

Tid: Torsdag 25. januar 2018 Kl. 18.30 – 21.00

Sted: Aktivitetsalen, Nordstjernen Skoleafdeling, Frederikshavn 

På denne aften vil hun beskrive og belyse de grundlæggende kerneområder, der er kendetegnende for en autismespektrumforstyrrelse. Hun vil via eksempler fra sin parksis give jer viden om, hvad det kan betyde at skulle leve med autisme. Dette både i forhold til at være den person, der har diagnosen og hos omgivelserne.

Hun vil belyse vigtigheden af, at omgivelserne viser forståelse for, at autismen er en udviklingsforstyrrelse, der påvirker personen gennem hele livet. Hun vil dele ud af mine erfaringer om, hvordan omgivelserne kan støtte personen med autisme, så der gives gode betingelser for trivsel og udvikling. Der vil blive tid til, I kan stille spørgsmål.

Vil I vide mere om Dorthe kan i tjekke hendes hjemmeside – www.dorthehoelck.dk

Tilmelding via hjemmesiden autismenord.dk SU. 18. januar 2018

2. Oplæg ved Felix Munch for teenageren og unge voksne med autisme 

Felixs temaeftermiddag er tilrettelagt til unge med AFS men forældre og andre pårørende er også velkommen, dog gerne på de bagerst rækker i salen. 

Tid: Lørdag - 03. februar 2018 kl. 13.00 - 16.00

Sted: Medborgerhuset (Ved Hovedbiblioteket), Aalborg 

En eftermiddag om at være et autistiske menneske. 
Identiteten skabes i samspillet med andre, siger de kloge. Som autistisk menneske samler man ikke implicit det samme op i sociale situationer og de “andre” man spejler sig i, er har grundlæggende andre forudsætninger for livet end een selv.
Derfor findes der for langt de fleste autistiske mennesker en læringsrejse med et autistisk curriculum, nemlig den for at lære at kende os selv.

Når vi gør det, når vi forstår vores forudsætninger, vores sanser og vores måde at være social på, så er vejen til trivsel og livskvalitet markant kortere. Med udgangspunkt i det Autistiske Curriculum vil i denne eftermiddag inspirere til din selvforståelsesrejse.

Om Felix: 
Felix Munch er autismekonsulent. Med ansættelser i døgninstitution, dagbeskræftigelse, og samværdstilbud blev det efter nogle år som pædagogisk konsulent i Specialområde Autisme, med supervision, undervisning og VISO-opgaver, til en tilværelse som selvstændig autismekonsulent. Her arbejdes der primært med 1:1 Selvforståelse, supervision og foredragsvirksomhed.
Ud over den faglige ballast har Felix også egen autismediagnose, som et redskab til at arbejde indenfor området. Kombinationen af disse styrker giver et detaljefokuseret blik, en enorm videnbegærlighed samt en kompromisløs ihærdighed og etik.

Tilmelding her via hjemmesiden SU 25. januar 2018.

3. Legeland Nordkraft 

Tid: Lørdag den 24. februar 2018 Kl. 15:15 - 17:00

Sted: Nordkraft Kjellerups Torv 1 - Aalborg 
Nu nærmer vi os vinterferien, og vi vil gerne invitere børn med autisme, deres søskende og forældre i Legeland. Læs mere på kreds Nordjyllands hjemmeside: http://autismenord.dk/wordpress/ 

Pris: For medlemmer: 25 kroner pr person. Ikke medlemmer: 50 kroner pr person - i så fald kan du tilmelde dig til Mona Petersen på tlf. 29 46 65 35 eller mail: mp@autismenord.dk.

Der betales kontant/mobilepay ved indgangen. Alle er velkommen, og vi glæder os til at se jer.


4. Generalforsamling og oplæg med Anna Hjorth

Tid: Tirsdag den 06. marts 2018 kl. 17.30 – 21.30 

Sted: Kollegievejens Skole, Festsalen indgang A Kollegievej 1, 9000 Aalborg
Tirsdag den 6. marts afholder vi Generalforsamling, Anna Hjorth kommer og holder oplæg om serviceloven som indledning til generalforsamlingen. 

Mere information kommer senere, hold øje med vores hjemmeside autismenord.dk. 
Tilmelding: Af hensyn til et let traktement bedes i tilmelde jer via hjemmesiden autismenord.dk 

 


 

Kreds Trekanten: 

1. Når vores børn flytter hjemmefra

Tid: Den 29. januar 2018 kl. 19 - 21:30

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle

Christiane Pape og Niels Christian Fruergaard Hansen giver hver deres bud på, hvordan vi kan forberede både os selv og vores unge på, at de skal flytte hjemmefra. Derefter vil der være plads til samtale og en forfriskning.

Begge oplægsholdere er eller har været leder af et botilbud for bl.a. unge og voksne med autismediagnoser og har derfor erfaring med processen ‘at flytte hjemmefra’.

Tilmelding til Dorthe Binzer Hansen på mail: dorthebinzer@privat.dk 


2. Generalforsamling

Kreds Trekantens generalforsamling afholdes den 26. februar 2018, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

 


 Kreds MidtVest: 

1. Autismevenligt restaurantbesøg

Tid: Tirsdag d. 6. marts 2018 kl. 17.30 - 21.00

Sted: Gæstgivergården Phønix, Sønderlandsgade 21, 7500 Holstebro.
Pris: 50 kr. pr. person (eksklusiv drikkevarer )
Invitationen udsendes og kommer på hjemmesiden i uge 3.
 

2. Generalforsamling:

Den ordinære generalforsamling afholdes:
Tid: Mandag d. 12. marts 2018 kl. 19.30 til 21.30.

Sted: Langvadbjerg, Ringkøbingvej 108a, 7400 Herning
Dagsorden i følge vedtægterne


3. Verdens Autisme dag:

Kreds MidtVest markerer Verdens Autisme dag.
Tid: Fredag d. 6. april 2018 kl. 9.00 til kl. 15.00

Sted: Langvadbjerg, Ringkøbingvej 108a, 7400 Herning
Nærmere oplysninger om arrangementerne oplyses så vidt muligt på vores hjemmeside www.kredsmidtvest.dk   og i de invitationer, der sendes ud pr. mail.

Hvis du skifter mailadresse så husk at ændre denne via Landsforeningen Autismes hjemmeside under medlemskab/ adresseændring.
For nærmere information ring til kontaktperson, Jane Jensen, på tlf. 53 11 31 49.


Kreds Sydvestjylland: 

Generalforsamling 2018 med spisning og oplæg Temple Grandin. 

Tid: onsdag den 7. marts 2018 kl. 18.00.

Sted: Jerne Kro, Fredensgade 28, 6705 Esbjerg Ø.

Kl. 18:00 Fælles spisning
Kl. 19:00 Oplæg om Temple Grandins besøg til Danmark

Efter oplægget og tilhørende spørgsmål er der generalforsamling.

Se dagsorden for generalforsamlingen på Kreds Sydvestjyllands hjemmeside: kredssydvest.dk/ 

Tilmelding: Den 28. februar 2018. Arrangementet er gratis for Autisme Kreds Sydvestjyllands medlemmer.

For spørgsmål, kontakt Hanne på mail: hanne@kredssydvest.dk eller på tlf. 75 45 19 04 
 Kreds Sønderjylland:

Generalforsamling 2018

Tid: Onsdag 21. februar 2018 kl. 19.00-21.30
Sted: Kantinen i Sundhedscentret, Grundtvigs Allé 150, 6400 Sønderborg.

Dagsorden vil være ifølge vedtægterne. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen senest 2 uger før på mail: kontaktlaks@gmail.com

Dagsorden vil bl.a blive offentliggjort på kredsens lukkede facebookside samt på hjemmesiden: https://www.aabenraa.dk/ oplev/

Sanne Vahlun holder et oplæg om konflikthåndtering og forebyggelse af dagligdagens konflikter i relation til børn og unge med ASF. Sanne Vahlun er konfliktmægler, coach og mor til datter med Aspergers Syndrom, ADHD og OCD.
Pris: Arrangementet er gratis.

Tilmelding: Tilmelding til mail: kontaktlaks@gmail.com eller på sms 20 82 42 52. 
 

 

Fyn

Kreds Fyn 

 

 


Følg os på Twitter
   
Landsforeningen Autisme. Banestrøget 19, 2630 Taastrup. Tlf. 70 25 30 65