Handelsbetingelser  Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)  
   
Forsiden Kurser       Landsforeningen Autisme   
Sikon konferencen 2018
Kurser - Klik her og se alle vores kurser
Meeting of Minds 7
Ferie med Lansdsforeningen Autisme
Bestilling af kataloger
Kontakt os


15-01-2018

Tema

Succes i arbejdslivet  

Louise Wille og Linda Schwarts Larsen, Faglig Leder Det Nationale Autismeinstitut

De Skjulte Talenter med Louise Wille. I vinteren 2017 kunne vi følge Louise Wille i dokumentaren De Skjulte Talenter på DR1. Louise er autist og har gennem de seneste år været tilknyttet det ordinære arbejdsmarked under en særlig indsats målrettet personer med autisme. Det har betydet at Louise i dag er fastansat på ordinære vilkår, med den støtte hun har brug for. Indsatsen implementeres i et tæt samarbejde mellem Landsforeningen Autisme og erhvervslivet med det formål at skabe bedre vilkår på det ordinre arbejdsmarked og øge tilknytning, ansættelighed og fastholdelse for målgruppen. Vores oplæg vil have fokus på succesen i indsatsen ud fra de faktorer der er afgørende for det gode arbejdsliv: Det personlige perspektiv hvor Louise Wille fortæller om de udfordringer og glæder der er forbundet med hendes arbejdsliv og vejen til fastansættelse. Det faglige perspektiv fokuserer på hvorfor personer med autisme har svære ved at komme ind på arbejdsmarkedet og blive fastholdt i deres jobs. Vi vil præsentere vores viden om hvordan vi bedst muligt sikrer holdbar og succesfuld beskæftigelse. Vi fortæller om grundlaget for rekruttering, ansættelse, fastholdelse, trivsel og kontinuerlig støtte og vejledning som de grundlæggende betingelser for succes i arbejdslivet. 

 

PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE
   

ETNICITET OG HANDICAP
  

Linda Schwartz Larsen

Mehdi Owliaie, Institutleder 


   
ETNICITET OG HANDICAP - Kognitive funktionsnedsættelser i et islamisk perspektiv.
Der bor ca. 34 millioner muslimer i Europa og 7 - 10% af alle familier i Skandinavien, der har et barn med et handicap, har en muslimsk baggrund. Det betyder at mange fagfolk dagligt samarbejder med muslimske familier - et samarbejde som kan være vanskeligt og udfordrende for begge parter på grund af forskellige faktorer. 
Som en del af forskningsprojektet Disability and the muslim perspective omkring psykosocial tilpasning i familier fra etniske minoriteter med muslimsk baggrund vil Mehdi Owliaie, som er hovedansvarlig for det danske bidrag i forskningsprojektet, sammen Linda Schwartz Larsen bidrage med en introduktion til:

Islams syn på kognitive funktionsnedsættelser og handicapforståelse i en islamisk kontekst - både historisk, kulturelt og religiøst. 
Præsentation og identifikation af de barrierer og udfordringer der opstår i mødet mellem etniske minoritets familier med børn med autisme og det danske social - og sundhedssystem.
Sociale og kulturelle forståelsesrammer i disse familiers opdragelse af deres børn med kognitive funktionsnedsættelser. 
Formålet med oplægget er at formidle viden om islams perspektiv på kognitive funktionsnedsættelser, herunder autisme. Vi giver deltagerne indsigt i viden og redskaber der kan understøtte et godt og bæredygtigt samarbejde med disse familier for at sikre trivsel og udvikling hos de børn det hele handler om. 
Oplægget vil være relevant for fagfolk herunder lærere, pædagoger, socialrådgivere og psykologer.
 

Sikon konferencen 2018  Kurser - pårørende Kurser - professionelle Autisme i fokus
 

Telefoner:
Lars Grønlund:          30 53 34 52
Maria Frostholm:       20 57 63 30

E-mail: kursus@autismeforening.dk