Handelsbetingelser  Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)  
   
Forsiden Kurser       Landsforeningen Autisme   
Sikon konferencen 2018
Kurser - Klik her og se alle vores kurser
Meeting of Minds 7
Ferie med Lansdsforeningen Autisme
Bestilling af kataloger
Kontakt os


15-01-2018

Tema

Feedback Informed Treatment & LA2

Trine Uhrskov, cand. psyk. Sopra (mfl.) 

(Marie Louise Stochholm, cand. scient. soc. i socialvidenskab og psykologi) 

LA2 (Low Arousal 2) og Feedback Informed Treatment (FIT) er begge rehabiliterende metoder, som er borgerinddragende og understøtter borgerens recoveryproces. Vi vil på denne workshop introducere de to metoder hver for sig samt hvordan de understøtter hinanden. Vi vil komme med eksempler fra vores eget arbejde, så introduktionen bliver praksisnær.

LA2 
LA2 er inspireret af den oprindelige Low Arousal tilgang. Først og fremmest er LA2 et samtale- og refleksionsredskab, som har fokus på at forstå borgerens indefra perspektiv dvs. hvordan borgeren oplever egen trivsel, ressourcer, netværk, mestringsstrategier og belastninger. Der er fokus på, hvordan borgeren oplever sin hverdag, og hvordan man som fagprofessionel kan støtte borgeren i at mestre hverdagslivets udfordringer. Her kommer borgeren selv til orde, og det er hans eller hendes oplevelse og forståelse, der er i centrum. Gennem strukturerede samtaler om borgerens indefra perspektiv, får borgeren mulighed for at lære sit eget indefra perspektiv at kende. På den måde kvalificeres borgerens ekspertposition i forhold til egne værdier og egne erfaringer. Denne kvalificering skal støtte borgeren i fremtidigt at træffe flere kvalificerede beslutninger i eget liv (empowerment). 

Feedback Informed Treatment (FIT)
FIT er et evidensbaseret metateoretisk redskab, som kombinerer udviklingen af øgede kommunikative kompetencer hos borgere og fagprofessionelle med et fokus på borgeroplevet trivsel og egenkontrol. FIT spørger systematisk og vedblivende til borgerens oplevelse af indsatsen og lytter gerne til borgerens kritik. 
Den enkelte borger er den eneste, som kan afgøre om borgeren føler sig mødt, respekteret og forstået i mødet med den fagprofessionelle. Forskning viser, at effekten af indsatserne bliver målbart større, når borgeren oplever sig mødt. Den grundlæggende idé bag FIT er, at den fagprofessionelle formaliseret opsøger feedback fra de mennesker, de arbejder med. Feedbacken omhandler borgerens oplevelse af effekten af behandlingen, samt deres oplevelse af samarbejdet med de fagprofessionelle. FIT er udviklet af Scott Miller fra The International Center for Clinical Excellence (ICCE), og bliver brugt i mange af landets kommuner. 

Sikon konferencen 2018  Kurser - pårørende Kurser - professionelle Autisme i fokus
 

Telefoner:
Lars Grønlund:          30 53 34 52
Maria Frostholm:       20 57 63 30

E-mail: kursus@autismeforening.dk