Handelsbetingelser  Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)  
   
Forsiden Kurser       Landsforeningen Autisme   
Sikon konferencen 2018
Kurser - Klik her og se alle vores kurser
Meeting of Minds 7
Ferie med Lansdsforeningen Autisme
Bestilling af kataloger
Kontakt os


15-01-2018

Pædagogisk Udviklingsarbejde

Hvad er forældre og fagpersoners bud på hvad der virker og hvad der kan gøres bedre?

Karen Haubro, Pædagog Bifrost (mfl.)

At skabe et godt forældresamarbejde er et vigtigt fundament for at kunne give et barn, der er anbragt udenfor hjemmet, de bedste udviklingsmuligheder.

Forældrenes erfaringer, viden og perspektiver på deres eget barn er vigtige elementer for at skabe den bedste trivsel for barnet. Ofte kan samarbejdet mellem fagfolk og forældre være svær at gennemføre og derved have en indvirkning på barnet. Bifrost har gennem tiden lavet mange forskellige tiltag og tankesæt til at forbedre denne indsats, dog kan det fortsat være udfordrende at få et samarbejde til at køre optimalt. Vi vil gerne udfordre vores egne tanker om hvad der skaber et godt samarbejde. Derfor afholdte vi et møde med forældre og medarbejdere, hvor vi satte fokus på netop at udfordre vores eget tankesæt. På baggrund af dette møde, vil afsættet for workshoppen være at få belyst nogle vinkler, som kan have indflydelse på svært samarbejde, ved at inddrage forældre og fagpersoner. 
Hvad er forældre og fagpersoners bud på hvad der virker og hvad der kan gøres bedre? De udsagn og vinkler som vi samler sammen ved workshoppen, vil blive brugt i den næste fase af vores projekt om at optimere samarbejdet. Workshoppen vil være delt op i et teoretisk og praktisk afsnit. Deltagerne skal være forberedte på at blive inddraget i forhold til at videregive erfaringer og ideer.

Sikon konferencen 2018  Kurser - pårørende Kurser - professionelle Autisme i fokus
 

Telefoner:
Lars Grønlund:          30 53 34 52
Maria Frostholm:       20 57 63 30

E-mail: kursus@autismeforening.dk