Handelsbetingelser  Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)  
   
Forsiden Kurser       Landsforeningen Autisme   
Sikon konferencen 2018
Kurser - Klik her og se alle vores kurser
Meeting of Minds 7
Ferie med Lansdsforeningen Autisme
Bestilling af kataloger
Kontakt os


15-01-2018

Workshop

Aldring og autisme - resultater fra et videnskabende netværk

Af Kirsten Overgaard, Specialkonsulent , cand.scient.pol.

Ved Specialområde Autisme, Region Midtjylland og DEFACTUM, Region Midtjylland. 

Viden om aldring og autisme er sparsom, idet den første generation af mennesker, der fik autismediagnosen, først nu er ved at blive ældre. Der er et stort og udækket behov for praksisnær viden om, hvordan vi sikrer borgerens livskvalitet i takt med, at de bliver ældre. Erfaringerne fra et treårigt videnskabende netværk er, at mange af de forhåndsantagelser og hypoteser, som blev opstillet om hverdagsliv, helbred og relationer, viste sig at dække over andre og mere komplekse sociale og sundhedsmæssige problematikker.

Et af de vigtigste resultater har været, hvor stor en betydning relationer har for mennesker med autisme. Relationer er en stærk motiverende faktor og har enorm betydning for livskvaliteten. Den metodiske tilgang har givet netværket en anden viden om borgerens hverdagsliv, helbred, relationer og livskvalitet end den, man får i det daglige arbejde med borgere
med autisme, som har nedsatte kommunikationsevner eller kognitive funktionsnedsættelser. 

Problematikkerne bliver nemt oversete, hvis ikke socialområdet anlægger den systematiske tilgang, som den praksisbaserede forskning tilbyder. På workshoppen præsenterer vi den viden, der er skabt via det videnskabende netværk:
Hvad har vi lært om aldring
Hvad har vi lært om livskvalitet?
Hvad har vi lært om ændrede hverdage, helbred og relationer?
Hvad tilbyder den praksisbaserede forskningstilgang? 

 

Sikon konferencen 2018  Kurser - pårørende Kurser - professionelle Autisme i fokus
 

Telefoner:
Lars Grønlund:          30 53 34 52
Maria Frostholm:       20 57 63 30

E-mail: kursus@autismeforening.dk