Online to-dags uddannelse med Studio III

12. maj. 2020

Landsforeningen Autismes engelske samarbejdspartner Studio III giver mulighed for at tage deres LASER-uddannelse som webinar på Zoom. Det er en to-dags uddannelse med fokus på Low Arousal. Og det er Gareth D Morewood, Educational Advisor hos Studio III, der underviser på uddannelsen.

Det koster 40£ det vil sige 342,32 kr at deltage på uddannelsen og den foregår på engelsk. Du kan tilmelde dig og læse mere her: https://www.studio3.org/laser-online Der er mulighed for rabatter for familier og grupper.

LASER-Uddannelsen som webinar

LASER uddannelsen er en kursusrække udviklet af Landsforeningen Autismes engelske samarbejdspartner Studio III. Uddannelsen er lavet specifikt til undervisnings og klasserumsbrug. Forløbet er er et trænings og vejlednings kursus for lærere, ledere, pædagoger, familier og elever, inden for Low Arousal tilgangen og den filosofi, der ligger bag.


Uddannelsen er praksisnær og evidensbaseret med et særligt fokus på at skabe både stress-frie skolemiljøer og vedholdende personale.  

Fordele ved uddannelsen

Du får som deltager følgende ud af uddannelsen:

  • Viden om low arousal tilgangen og hvordan de kan forbredre forholdene for unge med autisme og deres personale og pårørende.
  • Forståelse for stress og redskaber til at håndtere det
  • En forbedret klasserums pædagogik med fokus på effektiv feedback, øget overblik og en inkluderende praksis.
  • Du får udfordret dit syn på skolesystemet og praksis inden for skoleområdet.
  • Et certifikat for deltagelse på uddannelsen

Opbygning af uddannelsen

Uddannelsen består af 4 sessioner.
1. Session ”Forståelse for stress og stresshåndtering I praksis”
2. Session ”Hvad er Low Arousal og hvad betyder det for mig?”
3. Session ”Forståelse for og udførsel af inkluderende pædagogik i klasserummet”
4. Session ” Udvikling af helhedsskolen som tankegang: Hvordan går vi fra krisehåndtering til proaktiv planlægning”

Uddannelsen foregår over 2 dage, hvor man har 2 sessioner den ene dag og 2 sessioner den anden dag. Kurset bliver afholdt fire gange. Du kan tage kurset d. 27-28 maj, d. 3-4 juni eller d. 24-25 juni

De to første sessioner ligger om onsdagen fra kl 11-13 og igen fra kl 14-16. De to næste sessioner ligger om torsdagen, dagen efter, på samme tidspunkt.

Spørgsmål og tilmelding

Du kan tilmelde dig ved at skrive en mail til admin@studio3.org
Du er også meget velkomment til at skrive til studio III med spørgsmål.

Almindeligvis er uddannelsen ikke et webinar, men et træningskursus over fire kursusdage. Du kan læse om uddannelsen her:
ow.ly/gMqD30pTVn4 og her: ow.ly/aW0D30pTVn3

Her kan du se nogle korte film om uddannelsen http://ow.ly/QE4l30pVecY

Og endeligt findes der en podcast om uddannelsen lavet af tidligere deltagere. Den kan du lytte til her http://ow.ly/tMKA30qjjKw