Indlæser

Strukturering og planlægning af en anderledes hverdag

27. mar. 2020

Det Nationale Autismeinstitut giver her gode råd og viden til, hvordan man kan sikre mere struktur og planlægning i den meget anderledes hverdag, der har ramt Danmark i disse dage. 

 

Skrevet af: Linda Schwartz Larsen, faglig leder, og Mehdi Owliaie, Institutleder, Det Nationale Autismeinstitut

 

Der er mange børn og unge med autisme, som i disse uger, er nødt til at være hjemme fra skole, daginstitution, fritidstilbud og andre aktiviteter. For denne målgruppe, kan det være en særlig udfordring, når hverdagen fra det ene øjeblik til det andet, ændrer sig så markant.

Det kan især skabe utryghed og frustration, hvis børn/unge med autisme ikke ved, hvordan deres hverdag bliver nu, i stedet for den hverdag de plejer at have.

Hvorfor er det særligt svært for børn og unge med autisme, at håndtere det, når hverdagen pludselig ændres?

Mange børn og unge med autisme har nogle særlige udfordringer relateret til at planlægge, organisere og strukturere samt at være fleksibel i forhold til ændringer. Det skyldes udfordringer i det, som hedder de eksekutive funktioner. Derfor er de særligt udfordret, hvis de ikke får hjælp til at håndtere situationer, hvor der skal laves nye planer og strukturer for hverdagen og hvor de skal håndtere ændringer i indholdet af deres aktiviteter. De kan, i denne sammenhæng, også have svært ved selv at få ideer til aktiviteter som de kan lave, i stedet for det som de plejer.

Som forældre og fagfolk, hjælper vi dem derfor bedst, ved at skabe en forudsigelighed og struktur i hverdagen samt at hjælpe dem med at planlægge hverdagen med aktiviteter.

For mange med autisme kan det være en hjælp, at have en så genkendelig hverdag som muligt. Det vil sige, at dagen fortsat er struktureret med faste aktiviteter på faste tidspunkter. Hvis barnet/den unge er vant til at have en struktur eller et fast program for sin dagligdag i skolen eller andre tilbud, kan dette overføres til hverdagen derhjemme, om end det kan være nødvendigt at ændre på noget af indholdet.

Det kan være en god ide, for mange, at fastholde så meget genkendelighed og struktur som muligt. Det kan f.eks. være at fastholde de samme tidspunkter for aktiviteter og aktivitetsskift, selvom indholdet ændres.

Hvad kan barnet/den unge lave?

Det er naturligvis meget individuelt, hvilke aktiviteter der giver mening at lave for det enkelte barn/unge.

Om muligt, kan man fastholde tider på dagen med skolearbejde, fordi det er genkendeligt og udgør en struktur for barnet/den unge.

For mange børn og unge, kan det også være med til at skabe tryghed, i en tid hvor meget ellers synes utrygt og uforudsigeligt, at have mere tid til at fordybe sig i egne interesseområder/særinteresser. Særinteresserne kan netop være med til at skabe ro og tryghed for denne målgruppe.