Indlæser

Vigtige svar fra Socialminister Astrid Krag om problemer på socialområdet

1. apr. 2020

Regeringens lock-down har givet adskillige nye udfordringer på socialområdet og særligt for autistiske borgere på bosteder. Landsforeningen Autisme er i daglig kontakt med Social- og Indenrigsministeriet, hvor kommunernes håndtering af regeringens anbefalinger samt deraf følgende problematikker for autistiske borgere følges nøje.

 

I kølvandet på de mange ubesvarede spørgsmål har Social- og Indenrigsministeriet oprettet en hotline og udarbejdet en oversigt over de centrale spørgsmål om coronavirus på socialområdet.

Det sociale område er en del af de såkaldt; kritiske funktioner i landet, det betyder bl.a. at alle døgntilbud, anbringelsessteder for børn og unge og botilbud for voksne, skal være i drift. Det har medført stor usikkerhed, om borgernes rettigheder og om hvor store indgreb kommunerne kan laves i den enkeltes hverdag for at mindske smitte med Covid19 i tilbuddene. Landsforeningen Autisme har sendt en række problemstillinger til Social- og Indenrigsministeriet som det fremgår af nedenstående.

Mandag den 30. marts 2020 udsendte Social- og Indenrigsministeriet en pressemeddelelse med svar på, at botilbud ikke kan nægte beboere adgang til deres eget hjem, hvis de har været ude. Det er spørgsmål, som Landsforeningen Autisme har foreholdt ministeren siden corona-udbruddets start. Svaret kan læses her: https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/minister-understreger-botilbud-kan-ikke-naegte-beboere-adgang/

Social- og Indenrigsministeriet har udarbejdet en side, som opdateres løbende, hvor man kan få svar på centrale spørgsmål om coronavirus og socialområdet.

Du kan se alle ministeriets svar inde på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside i en Q&A her.

De spørgsmål som Landsforeningen Autisme har ønsket svar på fra ministeriet er følgende:

  1. Kommunerne oplever behov for at kunne oprette nye nødovernatningspladser. Kan de bare oprette disse pladser?
  2. Er magtanvendelsesreglerne ændret, så personalet må låse beboere inde på botilbud for at forhindre smitte?
  3. Er der mulighed for øget brug af magtanvendelse i botilbud m.v. i forbindelse med COVID-19-krisen, hvis man har mistanke om, at en borger er smittet?
  4. Kan man som forælder til et barn med funktionsnedsættelse få tabt arbejdsfortjeneste, hvis man passer barnet i hjemmet som alternativ til f.eks. nødpasning eller hjælp fra udefra kommende hjælpere, eller hvis barnet er hjemsendt fra special-børnehave, eller øvrig hjælp er aflyst for at undgå smitterisiko?
  5. Kan en kommune lukke et særligt dag- eller klubtilbud under COVID-19-krisen og sende børnene/de unge hjem uden at sørge for alternativ pasning eller anden hjælp?
  6. Kan en kommune lukke et aktivitets- og samværstilbud under COVID-19-krisen og sende brugerne hjem uden at sørge for alternativ hjælp?
  7. Hvordan tager man i kommuner og regioner vare på smittede udsatte borgere på bosteder, i socialpsykiatrien, på handicapinstitutioner og lignende i forbindelse med personalets brug af værnemidler og det forhold, at borgere evt. skal i karantæne, når man ved, at en del af disse borgere ofte bliver utrygge, selvskadende og måske udadreagerende, når deres sædvanlige forhold ændrer sig så radikalt?

Hvis du ønsker at få svar på et spørgsmål, som ikke er at finde inde på siden, eller ønsker at fortælle om en problematisk situation ift. coronavirussen og autisme, så kontakt os endelig på mail: akut@autismeforening.dk.