Autisme og ADHD

Event dato:
7. okt. 2019 - 8. okt. 2019

Kurset handler om, hvordan børn, der både har autisme og ADHD kan støttes og forstås bedst muligt. Diagnoser kan være svære at forstå og denne proces bliver ikke gjort lettere af, at der er flere diagnoser i spil. Kurset har til hensigt at klæde forældre på i forhold til forståelsen af børnenes vanskelighederne, ligesom fokus også vil være på, hvordan børnenes kan støttes og hjælpes i hverdagen.

Kurset dækker to hovedområder: Dels en grundlæggende introduktion til autisme og ADHD. Vi ser på overlap mellem diagnoserne og hvordan de afskiller sig fra hinanden. Dernæst sætter vi fokus på den konkrete støtte i hverdagen.
Vi vil give eksempler på pædagogiske metoder og tilgange, der kan anvendes i familien. Formålet med forståelsen af barnet og de forskellige pædagogiske strategier er at fremme trivsel og udvikling hos barnet og skabe gode rammer for samværet i familien.

Kurset dækker følgende temaer

  • Grundlæggende forståelse af autisme og ADHD - forskelle og ligheder
  • Diagnosernes betydning for det enkelte barn i hverdagen
  • Selvstændiggørelse og selvforståelse
  • Forældrerollen
  • Pædagogiske metoder og redskaber

Kurset vil være en kombination af oplæg, diskussion, gruppeøvelser og individuelle øvelser.
Der vil være overlap mellem dette kursus og kurserne vedr. grundlæggende forståelse af autisme.

 

Målgruppe

Forældre til børn og unge med begge diagnoser der har alderssvarende tale/sprogforståelse.

Kursusleder/underviser

Marie Louise Stochholm (Sopra),
cand. scient. soc.
Dorthe Hölck (Go-between),
cand.scient.soc.

Tid og sted

7.-8. oktober 2019
i Høje Taastrup

1. dag 
Croissant og kaffe kl. 9.00 - 9.30 
Kursus: kl. 9.30 – 17.30 
2. dag 
Kursus: kl. 9.00 – 15.00

 

Deltagerantal

Max. 40 kursister

Seneste afmeldingsfrist

6. september 2019

Pris

Kr. 4.900,- pr. deltager, som dækker kursusmaterialer og forplejning.

Kontakt

Lotte Irlind
kursus@autismeforening.dk
eller tlf. 20 57 63 30

Tilmelding

Tilmeld dig ved at maile navn, adresse, tlf. + evt. institution til kursus@autismeforening.dk
(+ EAN nr., kommune og kontaktperson hos kommunen - hvis kommunen skal betale kurset)