Fra grundskole til ungdomsuddannelse

Event dato:
27. aug. 2019 - 27. aug. 2019

I får indsigt i og redskaber til at hjælpe jeres barn godt i gang med en ungdomsuddannelse.

Kurset bygger på en forståelse af og en erfaring med, at I forældre fortsat bliver en vigtig støtte for jeres barn i de nye omgivelser.
Inklusionsbegrebet vil danne et overordnet afsæt for den autismefaglige tilgang og de specifikke metoder, der vil blive præsenteret for jer.

  • Hvad betyder autismen for jeres barn – har I strategier til at formidle, hvordan omgivelserne kan støtte jeres barn?
  • Perspektivering af mulighederne for at tage en ungdomsuddannelse og de medfølgende udfordringer.
  • Færdigheder, som jeres barn forventes at kunne håndtere. Hvordan kan I støtte jeres barn i at få disse ting lært og ikke mindst få det til at give mening, at få det lært?
  • Fokus på de fagpersoner, som I kan samarbejde konstruktivt med.

Der vil naturligvis også blive plads til, at I som forældre kan dele jeres erfaringer med hinanden.

 

Målgruppe

Forældre og pårørende til store børn og unge.

Kursusleder/underviser

Dorthe Hölck, cand.scient.soc.

1 dags kursus

1. april 2019 kl. 9.30 - 16.00

Deltagerantal

Max. 24 kursister

Pris

Kr. 1.800,- pr. deltager,
som dækker kursusmaterialer og forplejning.

Sted

Høje Taastrup

Kontakt

Lotte Irlind
kursus@autismeforening.dk
eller tlf. 20 57 63 30

Tilmelding

Tilmeld dig ved at maile navn, adresse, mail, tlf. + evt. institution til kursus@autismeforening.dk
Hvis kommunen skal betale kurset tilføjes: EAN nr., kommune og person ref. og kontaktperson hos kommunen.