Grundkursus i autisme - børn/unge med normal begavelse

Event dato:
3. okt. 2019 - 4. okt. 2019

Børn med ASF er forskellige og har hver især deres unikke personlighed, styrker og udfordringer. Det som børn med ASF alligevel kan have til fælles er oplevelsen af, at hverdagen sommertider kan være ressourcekrævende, forvirrende og udmattende.

Mange børn og unge med ASF oplever, at misforståelser kan være en stor del af dagligdagen, hvor de kan misforstå andre og selv blive misforstået. Der er derfor behov for, at voksne og forældre er optaget af at undersøge, hvordan verden og hverdagen opleves for det enkelte barn - hvad ‘oplades’ barnet af og hvad tapper ham/hende for mentalt energi?
Formålet med kurset er at inspirere forældre til at gå på jagt efter, hvilken type af støtte og hjælp, som deres barn har brug for til at udvikle sig og have en god og sammenhængende hverdag, hvor trivsel er i hovedsæde.

Kurset omhandler:

  • Typiske udfordringer for børn med ASF: Vanskeligheder med sociale kompetencer og kommunikation, stresssårbarhed samt sanseforstyrrelser.
  • Inspiration vedr. struktur og overblik i hverdagen
  • Konstruktiv og anerkendende kommunikation
  • Trivsel og belastning i hverdagen
  • Barnets unikke ressourcer og kompetencer.
  • Samarbejdet med det offentlige og hvordan dette samarbejde bedst muligt kan håndteres.
  • Kurset er en vekselvirkning mellem plenumoplæg, diskussion og øvelser.

 

Målgruppe

Forældre til børn og unge med normal begavelse.

2-dages-kursus

1. dag 
Croissant og kaffe kl. 9.00 - 9.30 
Kursus: kl. 9.30 – 17.30 
2. dag 
Kursus: kl. 8.30 – 15.00

Kursusleder/underviser

Marie Louise Stochholm,
cand.scient.soc.

Sted

Høje Taastrup

Deltagerantal

Max. 24 kursister

Pris:

Kr. 4.900,- pr. deltager, som dækker kursusmaterialer, overnatning og forplejning.

Kontakt

Lotte Irlind kursus@autismeforening.dk eller tlf. 20 57 63 30

Tilmelding

Tilmeld dig ved at maile navn, adresse, tlf. + evt. institution til kursus@autismeforening.dk
(+ EAN nr., kommune og kontaktperson hos kommunen - hvis kommunen skal betale kurset)