Grundkursus - sen diagnose til unge/voksne fra 17 år og opefter

Event dato:
9. sep. 2019 - 9. sep. 2019

Kurset giver en grundlæggende forståelse af, hvad det kan betyde for jeres barn/søskende at få en diagnose på autismespektret. Fokus vil være på dels, hvorfor vi giver diagnoser, men lige så vigtigt, hvordan vi kan bruge den viden, diagnosen medfører.
Kurset giver en indsigt i og redskaber til at hjælpe jeres barn/søskende godt i gang med ungdomslivet/voksenlivet.

Kurset bygger på en forståelse af og en erfaring med, at I forældre/søskende fortsat bliver en vigtig støtte for barnet og barnets omgivelser.

  • Den grundlæggende forståelse af autisme – forskelle og ligheder med os, der ikke har autisme.
  • Erfaringerne viser, at forældrerollen ændres, når man får et barn med autisme – vi skal snakke om, på hvilken måde og give indblik i, hvordan I kan gribe dette an.
  • Perspektiver på identitetsdannelsen hos jeres barn med sen diagnose.
  • Perspektiver på støtte til jeres voksne barn – hvordan I kan etablere et konstruktivt samarbejde med myndighederne?
  • Andre diagnoser, angst, depression, stress, ADHD mm. Hvordan kan I støtte barnet – hvilke hjælpemuligheder er der?
  • Hvilke muligheder er der for at få støtte til at etablere sig i egen lejlighed, tage en uddannelse eller blive tilknyttet arbejdsmarkedet?

Der vil naturligvis også være plads til, at I som forældre og søskende kan dele jeres erfaringer med hinanden.


Målgruppe

Forældre og voksne søskende til sent diagnosticerede unge/voksne – fra 17 år og opefter.

Kursusleder/underviser

Dorthe Hölck, Cand.scient.soc.

Deltagerantal

Max. 24 kursister

Sted

Høje Taastrup

Dato

9. september 2019, 9.30 - 16.00

Pris

Kr. 1.800,- pr. deltager, som dækker kursusmaterialer og forplejning.

Kontakt

Lotte Irlind
kursus@autismeforening.dk
eller tlf. 20 57 63 30

Tilmelding

Tilmeld dig ved at maile navn, adresse, mail, tlf. + evt. institution til kursus@autismeforening.dk
Hvis kommunen skal betale kurset tilføjes: EAN nr., kommune og person ref. og kontaktperson hos kommunen.