Inklusion og autisme

Event dato:
27. maj. 2019 - 27. maj. 2019

Kurset giver dig viden om autisme og Aspergers syndrom med henblik på at give dig et bedre grundlag for at kunne identificere og forstå de vanskeligheder, som kan opstå i undervisningen af målgruppen. Bliv klædt på til at identificere og forstå de vanskeligheder, som opstår i undervisningen af målgruppen . Lær at facilitere en bedre inklusionspraksis og at etablere læringsmiljøer.

Du får konkrete og målrettede pædagogiske redskaber, som kan anvendes i arbejdet med de enkelte børn i dagligdagen.

Kurset bidrager med målrettede redskaber til den pædagogiske og undervisningsmæssige indsats. Du vil effektivt kunne inddrage din nye viden i dit daglige arbejde og dermed støtte op om en bedre inklusionspraksis.

  • Kognitive udfordringer hos børn med autisme/Aspergers syndrom
  • Typiske udfordringer i dagligdagen
  • Specialpædagogiske værktøjer og tilgange til inklusionsorienteret pædagogik og undervisning
  • Inspiration til forskellige samtaletilgange og redskaber.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere og pædagoger, medarbejdere i fritidsordninger og andre professionelle, der til dagligt arbejder med inklusionsprocesser for før-skole og skolebørn med autisme.

Kursusleder/underviser

Dorthe Hölck, cand.scient.soc.

1 dags kursus

27. maj 2019 kl. 9.30 - 16.00

Sted

Høje Taastrup

Pris

Kr. 2.300,- pr. deltager, som dækker kursusmaterialer og forplejning..

Kontakt

Lotte Irlind
kursus@autismeforening.dk
eller tlf. 20 57 63 30.

Tilmeld dig

Tilmeld dig ved at maile navn, adresse, tlf. + evt. institution til kursus@autismeforening.dk
(+ EAN nr., kommune og kontaktperson hos kommunen - hvis kommunen skal betale kurset)