Konfliktforståelse - børn og unge med alderssvarende tale og sprog

Event dato:
24. okt. 2019 - 25. okt. 2019

Vi sætter fokus på, hvordan vi som voksne forstår, håndterer og udvikler børn og unge, som ofte kommer ud i situationer, som de ikke kan magte, og derfor er i konflikt med omverdenen.

Vi arbejder målrettet for at forstå hvert enkelt barn eller ung. Hvad er det, de har svært ved, hvad reagerer de på, og hvordan kan man som forældre konfliktnedtrappe og dermed undgå, at en situation eskalerer og bliver konfliktfyldt? Vi lægger vægt på, at konflikter ikke bare bliver afværget, men at barnet/den unge bliver bedre til at håndtere udfordrende situationer.

Kurset indeholder teori og praktiske eksempler i plenum, individuelle øvelser omkring eget barn, samt fremlæggelse i gruppen med efterfølgende diskussion i plenum.

Deltagerne vil få teoretisk viden om forskellige perspektiver på konfliktforståelse og lære at anvende forskellige konfliktløsningsmodeller.

Følgende emner gennemgås:

  • Introduktion til konfliktforståelse
  • Introduktion til konflikthåndtering og forebyggelse af problemskabende adfærd
  • Stress og kravtilpasning i hverdagen
  • Risikovurdering og refleksions/analysemodeller
  • Rogivende opdragelse i praksis

 

Målgruppe

Forældre og pårørende

Kursusleder/underviser

Mehdi Owliaie, institutleder på Det Nationale Autismeinstitut

Tid og sted

24. oktober 2019 kl. 9.30 - 16.00
25. oktober 2019 kl. 9.00 - 16.00
Høje Taastrup

Deltagerantal

Max. 24 kursister

Seneste afmeldingsfrist

24. september 2019

Pris

Kr. 4.900,- pr. deltager, som dækker kursusmaterialer, forplejning og overnatning.

Kontakt

Lotte Irlind
kursus@autismeforening.dk
eller tlf. 20 57 63 30

Tilmelding

Tilmeld dig ved at maile navn, adresse, tlf. + evt. institution til kursus@autismeforening.dk
(+ EAN nr., kommune og kontaktperson hos kommunen - hvis kommunen skal betale kurset)