Piger med autisme

Event dato:
10. sep. 2019 - 11. sep. 2019

Hvad er specifikt for piger med autisme? Hvordan kan man arbejde med pigerne og lære dem strategier til at arbejde med sig selv og lære at leve med deres diagnose på en hensigtsmæssig måde?

Vi holder fokus på følgende områder:

  • Behov for systemtænkning og for at håndtere krav i forhold til sociale relationer.
  • Problemer med at håndtere egne følelser.
  • Udmattelse efter sociale udfordringer og behov for at bruge tid alene.
  • Præference for samvær med dyr frem for med andre mennesker.
  • Anderledes sanseintegration. Kan have svært ved at sondre mellem egne og andres følelser.
  • Mange piger med autisme bliver vurderet til at være bedre fungerende, end de er.
  • Lav stress-/sårbarhedstærskel.

Målgruppe

Forældre til piger med autisme

Kursusleder/underviser

Christina Sommer,
psykologisk konsulent

2-dages kurser

10. september 2019 kl. 9.30 - 16.00
11. september 2019 kl. 9.30 - 16.00
Sted: Høje Taastrup

Deltagerantal

Max. 60 kursister

Seneste afmeldingsfrist

Hhv. 10.8.2019

Pris

Kr. 4.500,- pr. deltager, som dækker kursusmaterialer, forplejning og overnatning.

Kontakt

Lotte Irlind
på kursus@autismeforening.dk
eller tlf. 20 57 63 30

Tilmelding

Tilmeld dig ved at maile navn, adresse, mail, tlf. + evt. institution til kursus@autismeforening.dk
Hvis kommunen skal betale kurset tilføjes: EAN nr., kommune og person ref. og kontaktperson hos kommunen.