Skolevægring og autisme

Event dato:
26. aug. 2019 - 26. aug. 2019

Vi finder redskaber til at navigere i den virkelighed, børnene befinder sig i, og til at rette fokus på det behov for hjælp, familien har.

Kursets fokus er at forstå barnets reaktioner og handlemuligheder samt at opnå en forståelse af, hvordan problemskabende adfærd opstår, når omgivelserne ikke møder barnet med den nødvendige autismefaglige indsats.

  • Hvorfor opstår skolevægringen hos barnet?
  • Hvad betyder det at inkludere i folkeskolen; hvordan kan I beskrive jeres barns behov for støtte?
  • Hvordan kan I beskrive, belyse og håndtere de følgetilstande, som kan opstå sammen med skolevægringen – eksempelvis isolation, ændret døgnrytme, angst, tvangstanker/handlinger, selvskade m.m.?
  • Hvad kan I som forældre gøre for at støtte jeres barn i at komme tilbage til skolen?
  • Fokus på den helt særlige forældrerolle I får, fordi jeres barn har en autismediagnose.
  • Hvilke krav og forventninger er det rimeligt, at I som forældre har til skolen, de sociale myndigheder og de professionelle, der er omkring jer og jeres barn?

 

Målgruppe

Forældre og pårørende

Kursusleder/underviser

Dorthe Hölck, cand.scient.soc. 

1 dags kursus

26. august 2019 kl. 9.30 - 16.00

Sted

Høje Taastrup 

Deltagerantal

Max. 60 kursister

Pris

Kr. 1.800,- pr. deltager, som dækker kursusmaterialer og forplejning. 

Kontakt

Lotte Irlind
på kursus@autismeforening.dk eller tlf. 20 57 63 30 

Tilmeld dig

Tilmeld dig ved at maile navn, adresse, tlf. + evt. institution til kursus@autismeforening.dk
(+ EAN nr., kommune og kontaktperson hos kommunen - hvis kommunen skal betale kurset)