Har du brug for bisidning til et møde hos en offentlig myndighed el.lign.?

Landsforeningen Autisme, Kreds Fyn, kan nu tilbyde bisidning til medlemmer.

Bisidderen kan bistå kredsens medlemmer og deltage i møder hos en offentlig myndighed, hvad enten det kan være hos kommunen, på ens barns skole/børnehave eller en anden . Man kan have bekymringer om at skulle til møde med en offentlig myndighed. Bagefter kan man komme i tanke om flere ting, som man glemte at sige, eller som man slet ikke forstod – og ikke havde mod til at spørge om igen.

En bisidder overtager ikke medlemmets sag, men er medlemmets ekstra ører!

Det er vigtigt, at det er dig/jer, der fører samtalen ved mødet. Bisidderen skal sammen med dig/jer at få afklaret, hvad du/I har brug for at få støtte til i samtalen med myndigheden. Bisidderen kan være med til på forhånd at strukturere mødet for derigennem at sikre, at du/I får det med, som du/I synes er vigtigt i samtalen. Efterfølgende kan bisidderen sammen med dig/jer være med til at samle op på det, der er blevet talt om.

Bisidderens vigtigste egenskab er at være god til at lytte til dig/jer og kan på mødet være med til at understøtte det, man har forberedt og talt om inden mødet. Det kræves af en bisidder, at vedkommende har gode personlige egenskaber som tålmodighed, imødekommenhed, engagement og lydhørhed samt viden om, hvordan man kommunikerer – især med mennesker med autisme, således at de oplever, at de bliver hørt og forstået og føler sig trygge. Bisidderen har ikke taleret eller selvstændige funktioner i forhold til den myndighed, som du/I holder møde med.

En bisidder har viden om og erfaring med, hvad det vil sige at have autisme. Bisidderen har gennemgået et kursus, arrangeret af Landsforeningen Autisme og har basal viden om sociallovgivningen mv.

Bisidderen kan som regel frigøre sig med kort varsel for at deltage i møderne.

Overvejer du som medlem, om du har brug for en bisidder, bedes du kontakte bestyrelsen i Autismeforeningen, Kreds Fyn, udfyld formularen nedenfor, gerne med en kort beskrivelse af, hvad henvendelsen handler om, så bliver du kontaktet for nærmere aftale. Oplys gerne både e-mailadresse og telefonnummer.

Forespørgsel på bisidderordning

Beskriv kort dit behov for bisidder her