Bestyrelsen i Kreds Fyn

Formand

Lilli

Medlem af kreds Fyn, medlem af repræsentantskabet

Mullerup Hovvej 10 
5892 Gudbjerg

Har en dreng på 17 med infantil autisme, samt dreng på 12 med GUA 

Næstformand

Kirstin Eliasen

Medlem af kreds Fyn, medlem af Hovedbestyrelsen

Vinkelvej 1
5800 Nyborg

Ægtefælle, som er sent diagnosticeret med Aspergers Syndrom samt en 
voksen søn, der er sent diagnosticeret med Autisme Spektrum Forstyrrelse

Bestyrelsesmedlem

Susanne Arnsted

Herluf Trolles Vej 337
5220 Odense SØ
Mor til voksen søn der er sent diagnosticeret med Autisme Spektrum Forstyrrelse.
Bestyrelsesmedlem

Lise Christensen

Sekretær, medlem af kreds Fyn, medlem af repræsentantskabet

Har en søn på 16 år med GUA