Boganmeldelse: At være voksen med autisme

8. sep. 2021

Af Karen Lykke Willumsen

Bogen “At være voksen med autisme” skrevet af Asger Røjle Christensen, rammer ind i et behov for viden om hvordan det er at leve i Danmark som voksen med en ASF diagnose. Som det beskrives i forordet er ASF en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som ofte opdages allerede i barndom. Da psykologi og især diagnosetænkning derudover er en disciplin der primært har udviklet sig indenfor de sidste 50 år, har der derfor manglet et fokus på hvordan de børn der bliver diagnosticeret med ASF, oplever det at blive voksne.

Ifølge bogens forord har den været længe undervejs. Dens udgangspunkt var et manuskript skrevet af to voksne mennesker med ASF. Dette manuskript blev basis for en lang række interviews med mennesker der lever med ASF samt indhentning af viden fra fagpersoner. Slutteligt blev materialet samlet af Asger Røjle Christensen.

Over 24 kapitler beskrives et bredt udsnit af emner der berører voksen- og hverdagslivet- med ASF. Emne for emne berøres vidt forskellige temaer som “den svære småsnak”, “særinteresser”, “udannelse”, “at stifte familie”, “boform”, “økonomi” og rigtig meget mere. Når så megen relevant information skal fremstilles på kun 288 sider, vil der naturligt nok være tale om at emnerne primært berøres, og kort perspektiveres i forhold til hinanden.

Jeg oplevede det desværre en anelse forvirrende at en beretning om en case ofte afbrydes af et kursiveret citat fra en anden case. Da jeg læste bogen som pdf fil, vil forvirringen muligvis være mindre hvis man læser den trykte bog, da det layout ofte fremstår mere tydeligt og meningsfyldt i trykte bøger.

Det er bogens store force at dens omdrejningspunkt er den levede viden om ASF. Der er både teori og faglige input i bogen, men fokus er på hvordan ASF opleves “indefra”. Dette giver en dejlig følelse af at stå med et stykke virkelighed i hånden. Således vil målgruppen nok primært være læsere der selv lever med ASF diagnose og måske endda er sendiagnosticerede. Disse læsere vil kunne genkende mange af de problematikker bogen fremstiller. Da bogen er skrevet i et positivt lys fuld af håb og fortællinger om i hvor høj grad man kan leve gode og meningsfulde liv med sin ASF diagnose, vil bogen måske også kunne give både håb og nyttig viden om fremtiden til forældre der kan være bekymrede for deres barns voksenliv. Fagpersoner vil kunne have glæde af brugervinklen, som må siges ikke at være nyt for fagbøger.

Bogens berettigelse er således ikke at være en fagbog til fordybelse for fagpersoner og andre interesserede, men at være en tiltrængt lyskaster ind i et område der er meget stort og berører mange mennesker.


Køb bogen her

Udgivelsesdato d. 21.09.21
https://www.gucca.dk/at-vaere-voksen-med-autisme-bog-p533781​
https://www.bog-ide.dk/produkt/3543025/asger-roejle-christensen-at-vaere-voksen-med-autisme

Vil du anmelde en bog for Landsforeningen Autisme?

- så skriv en mail til gitte@autismeforening.dk 
Vi har masser af spændende litteratur om autisme og af autister liggende, som vi gerne vil have medlemmer af foreningen til at anmelde.