Det betyder de nyeste Corona-udmeldinger for autister  

11. jun. 2021

Allerede fra på mandag d. 14 juni bliver mundbind udfaset alle steder, udtagen I den offentlige transport. En del personer med autisme er undtaget for brug af bundbind fx på grund af sensoriske udfordringer. 

 “Vi er rigtig glade for at mundbind nu udfases.  
Det har været en stor udfordring for mange autister, at skulle forklare, at de undtaget for brug af mundbind. Så det er dejligt at det ikke længere er et krav at man skal have mundbind på alle steder,” siger formand for Landsforeningen Autisme Kathe Johansen.  
 
Samtidig vil der forsat være krav om af fremvise et gyldigt Corona-pas med enten en negativ test eller en vaccine mange steder fx på restauranter og I biografen.  
En del autister er undtaget for test fx på grund af sensoriske udfordringer eller psykiatriske følgediagnoser så som angst.  
 
Du kan læse bekendtgørelsen der klargør undtagelserne for test her. 

Som reglerne er i Danmark er der ikke noget krav om at man skal kunne dokumentere, at man er undtaget for hverken test eller mundbind. Dog kan elever på uddannelsessteder få en lægeerklæring ved egen læge, der dokumenterer, at de er undtaget for test af handicapmæssige årsager.  
Uanset om man har en lægeerklæring eller ej, må cafeer, restauranter og andre private erhvervsdrivende selv bestemme, om de vil give personer, der er undtaget for test adgang.  
 
“Vi arbejder forsat på at skabe en større forståelse hos de private erhvervsdrivende for at der findes personer med autisme, der er undtaget for Corona-test. Vi ønsker at autister, der ikke kan testes får samme adgang til sociale aktiviteter som alle andre” siger Kathe Johansen.  

Autismepas med undtagelser 


Landsforeningen Autisme lancerede i 2020 et autisme-pas om undtagelse for mundbind.  
 
Du kan downloade passet her 
 
I dag lancerer foreningen også et autisme-pas om undtagelse for test 

Du kan downloade passet her 
 
Autismepasset er ikke et officielt dokument, men derimod et kommunikationsredskab. Formålet med passet er, at undgå at personer med autisme kommer til at stå i uheldige eller ubehagelige situationer. Fx hvis personale i den offentlige transport undrer sig over, hvorfor de ikke har mundbind på eller hvis personalet på en café eller I Zoologisk have ikke forstår hvorfor en autistisk person ikke kan fremvise en negativ Corona-test.  
 
I Autismepasset står der, at man er undtaget for brug af mundbind eller undtaget for test, og er plads til at man selv kan udfylde, hvorfor det ikke kan lade sig gøre for, at man har mundbind på eller blive testet. Der er også felter, der giver mulighed for at uddybe hvordan man bedst kommunikere og hvad der ikke hjælper i en presset situation. 
 
”For os handler det om at give vores medlemmer en tryghed. Mange autistiske mennesker kan have svært ved begå sig den sociale situation, der opstår, hvis personale eller andre mennesker stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor de ikke har et gyldigt Corona-pas. For nogle kan det også være en udfordring at forklare det. Autismepasset er derfor en støtte.” Siger Kathe Johansen, formand for Landsforeningen Autisme. 
 

Ferier udenfor Danmark 

 Landsforeningen Autisme får på nuværende tidspunkt henvendelser fra medlemmer, der spørger om man kan tage til udlandet, hvis man ikke kan testes.  
 
Derfor har foreningen været i kontakt med den EU-arbejdsgruppe, der lige nu arbejder med et EU-Corona-pas.  
 
“Desværre var tilbagemeldingen nedslående. Der kommer ikke til at være mulighed for at være undtaget for test generelt i EU. Det er ærgerligt, fordi det besværliggør ferier udenfor Danmark for flere af vores medlemmer,” siger Kathe Johansen.  
 
At der ikke kommer nogle fælles EU-regler for undtagelser for tests skyldes at EU ikke regulerer sundhedslovgivning. Det er et nationalt anliggende, derfor vil reglerne for at være undtaget for test være forskellige fra land til land.  
 
Landsforeningen Autisme anbefaler, at man kontakter ambassaderne i de forskellige lande, man ønsker at besøge og spørger ind til de enkelte landes regler for at være undtaget for Corona-test.