Webinarer fra Landsforeningen Autismes Kredse

5. feb. 2021

De lokale kredse i Landsforeningen Autisme har planlagt en række gratis eller billige webinarer. Nogle er åbne for alle medlemmer af Landsforeningen Autisme - andre er også åbne for ikke-medlemmer. 

 

Autisme og angst 

Dato: 27.04.21
Arrangør: Kreds Fyn
Oplægsholder: Anne Høgh, Autismecenter Nord-Bo
Om arrangementet: Deltagerne blive introduceret til de bagvedliggende årsager til at børn, unge og voksne med autisme ofte udvikler angst eller oplever situationer og begivenheder som angstfyldte. Underviseren vil, ud fra forskellige modeller, fortælle om de typiske ”angst-triggere” og om de forhold hos den enkelte, der har indflydelse på éns måde at takle udfordringer i hverdagen på. Der vil ligeledes blive givet bud på de pædagogiske metoder der kan minimere angsten.
Deltagelse: Kun for medlemmer af Landsforeningen Autisme
Pris: Gratis
Læs mere og tilmeld dig her. 

Parforholdet sat på prøve

Dato: 27.04.21
Arrangør: Kreds MidtVest
Oplægsholdere: Peter og Dorthe Stieper
Om arrangementet: Parforholdet kommer under pres, når man har et barn, der har autisme og er psykisk sårbar.  Hvordan overlever parforholdet?
I dette webinar vil Peter og Dorthe Stieper fortælle om, hvordan deres parforhold kom under alvorligt pres, da deres datter blev ramt af en alvorlig anoreksi, depression og angst og siden fik diagnoserne Aspergers, ADD og en langvarig belastningsreaktion.
Deltagelse: Der er plads til max 20 par og tilmelding efter ”først til mølle-princippet”
Pris: 250 kroner pr. par
Læs mere og tilmeld dig på hjemmesiden her. 

Autisme og OCD

Dato: 19.05.21
Arrangør: Kreds Trekanten
Oplægsholder: aut. psykolog Vibeke Brams, Autismecenter Nord-Bo
Om arrangementet:Dette kursus tager udgangspunkt i OCD som en belastningsudløst tilstand hos børn, unge og voksne med autisme.
OCD kan udvikle sig til en tilstand som har en indgribende effekt på både personen med autisme men også i høj grad i forhold til familien. Bag ved OCD-symptomerne ligger ofte en angstproblematik, og underviseren vil give forklaringer på, hvilke forhold hos personen der har en betydning for udløsning af angst og deraf OCD-symptomer.
Der vil blive givet bud på betydning af struktur, forudsigelighed og genkendelighed i hverdagen samt bud på hvorledes man kan undgå at fastholde personen i OCD-adfærden.
Deltagelse: Kun for medlemmer af Landsforeningen Autisme
Pris: Gratis
Læs mere og tilmeld dig her

Autisme og stress i familien (Mestring)

Dato: 26.05.21
Arrangør: Kreds Limfjord
Oplægsholder: Mette Bang, Autismecenter Nord-Bo
Om arrangementet:Kurset sætter fokus på familielivet når ét eller flere børn i familien har autisme. Det kan dreje sig om de stressfaktorer, der ligger i barnets oplevelse af omverdens krav og forventninger eller det kan dreje sig om søskendeproblematikker. Måske ser man som forældre forskelligt på opdragelsen af det autistiske barn eller man oplever at andre pårørende har en holdning til hvordan barnet skal opdrages.
Der vil blive sat fokus på hvilken støtte der kan være givende ind i familien samt omkring håndteringen af eventuelle søskendeproblematikker.
Deltagelse: Kun for medlemmer af Landsforeningen Autisme
Pris: Gratis
Læs mere og tilmeld dig her.