Webinarer fra Landsforeningen Autismes Kredse

5. feb. 2021

De lokale kredse i Landsforeningen Autisme har planlagt en række gratis eller billige webinarer. Nogle er åbne for alle medlemmer af Landsforeningen Autisme - andre er også åbne for ikke-medlemmer. 

Problemskabende adfærd

Dato: 22.02.21
Arrangør: Kreds Trekanten
Oplægsholder: Mehdi Owliaie, leder af det Nationale Autisme Institut
Om arrangementet: Kurset handler om problemskabende adfærd og forebyggelse af problemadfærd. For at kunne forebygge problemskabende adfærd, skal vi først og fremmest kunne forstå den og have indsigt i, hvorfor nogle børn, unge og voksne med autisme viser problemskabende adfærd. På dette kursus går vi bagom adfærden og hvordan vi skal forstå adfærden som en kommunikationsform samt hvordan vi kan hjælpe og støtte mennesker med autisme til andre mestringsstrategier.
Deltagelse: Kun for medlemmer af Landsforeningen Autisme
Pris: Gratis
Læs mere og tilmeld dig her 

Autisme og isolation

Dato: 23.02.21
Arrangør: Kreds Limfjord
Oplægsholder: Annette Møller, Autismecenter Nord-Bo
Om arrangementet: Kurset belyser de problemstillinger, der ofte ligger til grund for, at en person med autisme kan ende i isolation.
I denne sammenhæng handler det om isolation som en overlevelses- eller mestringsstrategi når personen udfordres i de krav og forventninger han eller hun mødes med.
Isolationen kan være svær at bryde og medfører ofte stor frustration hos forældre og pårørende. Underviseren vil belyse årsager til isolationen, og der vil ligeledes blive givet bud på hvordan man kan arbejde med at bryde den.
Deltagelse: Kun for medlemmer af Landsforeningen Autisme
Pris: Gratis
Læs mere og tilmeld dig her


Konflikthåndtering

Dato: 24.02.21
Arrangør: Kreds Vestegnen
Oplægsholder: Kamilla Helkiær fra Kursuscenter Sputnik.
Om arrangementetet: Oplægget giver redskaber til konfliktforståelse, konfliktforebyggelse og konflikthåndtering: Vi ser på rammer og strukturer, forebyggelse af stress og har fokus på de eksekutive funktioner. Herudover ser vi på egne mønstre og andel i konflikter.
Deltagelse: Både for medlemmer og for ikke-medlemmer
Pris: Gratis for medlemmer af Kreds Vestegnen 10 kr for medlemmer af Landsforeningen Autisme 50kr for ikke-medlemmer
Læs mere og tilmeld dig her:
https://la-ve.nemtilmeld.dk/39/

Autisme og OCD 

Dato: 25.02.21
Arrangør Kreds Fyn
Oplægsholder: Vibeke Brams, Autismecenter Nord-Bo
Om arrangementet: Dette kursus tager udgangspunkt i OCD som en belastningsudløst tilstand hos børn, unge og voksne med autisme.
OCD kan udvikle sig til en tilstand som har en indgribende effekt på både personen med autisme men også i høj grad i forhold til familien. Bag ved OCD-symptomerne ligger ofte en angstproblematik, og underviseren vil give forklaringer på, hvilke forhold hos personen der har en betydning for udløsning af angst og deraf OCD-symptomer.
Der vil blive givet bud på betydning af struktur, forudsigelighed og genkendelighed i hverdagen samt bud på hvorledes man kan undgå at fastholde personen i OCD-adfærden.
Deltagelse: Kun for medlemmer af Landsforeningen Autisme
Pris: Gratis
Læs mere og tilmeld dig her

Atlass - helhedsorienteret tilgang til stressreduktion og coping

Dato: 11.03.21
Arrangør: Kreds Vestegnen
Oplægsholder: Birgit Drasbæk Søgaard Isene fra Langagerskolen/Atlass Danmark
Om arrangementetet: Vil du gerne være klogere på Atlass-programmet, som er en en helhedsorienteret tilgang til stressreduktion og coping?
Deltagelse: Både for medlemmer og for ikke-medlemmer
Pris: Gratis for medlemmer af Kreds Vestegnen 10 kr for medlemmer af Landsforeningen Autisme 50kr for ikke-medlemmer
Læs mere og tilmeld dig her: https://la-ve.nemtilmeld.dk/42/

Autisme og isolation

Dato: 20.03.21
Arrangør: Kreds Trekanten 
Oplægsholder: Annette Møller, Autismecenter Nord-Bo
Om arrangementet: Kurset belyser de problemstillinger, der ofte ligger til grund for, at en person med autisme kan ende i isolation.
I denne sammenhæng handler det om isolation som en overlevelses- eller mestringsstrategi når personen udfordres i de krav og forventninger han eller hun mødes med.
Isolationen kan være svær at bryde og medfører ofte stor frustration hos forældre og pårørende. Underviseren vil belyse årsager til isolationen, og der vil ligeledes blive givet bud på hvordan man kan arbejde med at bryde den.
Deltagelse: Kun for medlemmer af Landsforeningen Autisme
Pris: Gratis
Læs mere og tilmeld dig her

Autisme og Angst

Dato: 23.03.21
Arrangør: Kreds Limfjord
Oplægsholder: Anne Høgh, Autismecenter Nord-Bo
Om arrangementet: Deltagerne blive introduceret til de bagvedliggende årsager til at børn, unge og voksne med autisme ofte udvikler angst eller oplever situationer og begivenheder som angstfyldte. Underviseren vil, ud fra forskellige modeller, fortælle om de typiske ”angst-triggere” og om de forhold hos den enkelte, der har indflydelse på éns måde at takle udfordringer i hverdagen på. Der vil ligeledes blive givet bud på de pædagogiske metoder der kan minimere angsten.
Deltagelse: Kun for medlemmer af Landsforeningen Autisme
Pris: Gratis
Læs mere og tilmeld dig her

Skolevægring

Dato: 23.03.21
Arrangør: Kreds Vestegnen
Oplægsholder: Gunnar Dehn fra Kursuscenter Sputnik.
Om arrangementet: I dette oplæg bliver præsenteret konkrete redskaber, som man kan bruge i forbindelse med skolevægring og bekymrende skolefravær. Oplægget vil indeholde: Nyeste viden om skolevægring og skolefravær blandt børn med autisme. Overblik over fraværstyper og faktorer, der påvirker fraværet. Ideer til, hvordan man kan tale med barnet om, hvad han eller hun vægrer sig imod. Inspiration til at afdække mønstre i dit barns fravær. Redskaber til at forebygge skolevægring og bryde isolationen.
Deltagelse: Både for medlemmer og for ikke-medlemmer
Pris: Gratis for medlemmer af Kreds Vestegnen 10 kr for medlemmer af Landsforeningen Autisme 50kr for ikke-medlemmer
Læs mere og tilmeld dig her: https://la-ve.nemtilmeld.dk/40/

Problemskabende adfærd - onlinekursus

Dato: 31.03.21
Arrangør: Kreds Fyn
Oplægsholder: Mehdi Owliaie, institutleder ved det Nationale Autismeinstitut
Om Arrangementet: For at kunne forebygge problemskabende adfærd, skal vi først og fremmest kunne forstå den og have indsigt i, hvorfor nogle børn, unge og voksne med autisme viser problemskabende adfærd.
På dette kursus går vi bag om adfærden og hvordan vi skal forstå adfærden som en kommunikationsform samt hvordan vi kan hjælpe og støtte mennesker med autisme til andre mestringsstrategier.
Deltagelse: Kun for medlemmer af Landsforeningen Autisme
Pris: Gratis
Læs mere og tilmeld dig her: https://www.autismefyn.dk/aktiviteter/kom-arrangementer/898-autisme-og-ocd-onlinekursus-2

Autisme og angst 

Dato: 27.04.21
Arrangør: Kreds Fyn
Oplægsholder: Anne Høgh, Autismecenter Nord-Bo
Om arrangementet: Deltagerne blive introduceret til de bagvedliggende årsager til at børn, unge og voksne med autisme ofte udvikler angst eller oplever situationer og begivenheder som angstfyldte. Underviseren vil, ud fra forskellige modeller, fortælle om de typiske ”angst-triggere” og om de forhold hos den enkelte, der har indflydelse på éns måde at takle udfordringer i hverdagen på. Der vil ligeledes blive givet bud på de pædagogiske metoder der kan minimere angsten.
Deltagelse: Kun for medlemmer af Landsforeningen Autisme
Pris: Gratis
Læs mere og tilmeld dig her: https://www.autismefyn.dk/aktiviteter/kom-arrangementer/896-autisme-og-angst-onlinekursus

Autisme og OCD

Dato: 19.02.21
Arrangør: Kreds Trekanten
Oplægsholder: aut. psykolog Vibeke Brams, Autismecenter Nord-Bo
Om arrangementet:Dette kursus tager udgangspunkt i OCD som en belastningsudløst tilstand hos børn, unge og voksne med autisme.
OCD kan udvikle sig til en tilstand som har en indgribende effekt på både personen med autisme men også i høj grad i forhold til familien. Bag ved OCD-symptomerne ligger ofte en angstproblematik, og underviseren vil give forklaringer på, hvilke forhold hos personen der har en betydning for udløsning af angst og deraf OCD-symptomer.
Der vil blive givet bud på betydning af struktur, forudsigelighed og genkendelighed i hverdagen samt bud på hvorledes man kan undgå at fastholde personen i OCD-adfærden.
Deltagelse: Kun for medlemmer af Landsforeningen Autisme
Pris: Gratis
Læs mere og tilmeld dig herAutisme og stress i familien (Mestring)

Dato: 26.05.21
Arrangør: Kreds Limfjord
Oplægsholder: Mette Bang, Autismecenter Nord-Bo
Om arrangementet:Kurset sætter fokus på familielivet når ét eller flere børn i familien har autisme. Det kan dreje sig om de stressfaktorer, der ligger i barnets oplevelse af omverdens krav og forventninger eller det kan dreje sig om søskendeproblematikker. Måske ser man som forældre forskelligt på opdragelsen af det autistiske barn eller man oplever at andre pårørende har en holdning til hvordan barnet skal opdrages.
Der vil blive sat fokus på hvilken støtte der kan være givende ind i familien samt omkring håndteringen af eventuelle søskendeproblematikker.
Deltagelse: Kun for medlemmer af Landsforeningen Autisme
Pris: Gratis
Læs mere og tilmeld dig her:
https://kredslimfjord.nemtilmeld.dk/5/