Indlæser

Kend dine rettigheder i kampe med kommunen

3. sep. 2019

Til dig der ikke har fået den lovpligtige rådgivning af din kommune.

 

Alt for mange familier og mennesker med autisme oplever, at kommuner rundt i landet gang på gang laver voldsomme nedskæringer på handicapområdet. Det går hårdt ud over retssikkerheden, og mange forældre og autister føler sig krænkede i mødet med kommunen, som konstant sparer på og ændrer deres støtte. Mange får derfor ikke den støtte og de tilbud, de har brug for og ret til.

Læs og download hele dokumentet med råd og vejledning her. 

Landsforeningen Autisme hører fra mange forældre, som oplever bekymrende og alvorlige nedskæringer på handicapområdet i deres kommune. Flere steder betyder det, at mennesker med autisme bliver tvunget til at flytte, oplever ændringer i deres beskæftigelsestilbud, eller at familien mister støtte i hverdagen.

Det er derfor vigtigt at kende dine rettigheder og klagemuligheder. Hvis du eller din familie får ændret tilbud, mister støtte eller på anden måde er ramt af sparerunder, så kan du her få gode råd og vigtig viden om dine rettigheder fra Landsforeningen Autismes socialrådgiver.

Læs Autismebladet med flere gode råd og vejledning fra vores socialrådgiver her.

Få mere viden fra vores socialrådgiver i artikler om lovgivning og klager her.

Kend dine rettigheder og få viden om, hvad du skal være opmærksom på i dit sagsforløb:

 • Har du modtaget besked om, at du eller dit barn mister sin støtte, får ændret sin boligsituation eller andet – efter din kommunen har vedtaget nedskæringer på handicapområdet? Så er det særligt vigtigt at være opmærksom på, at kommunen altid skal foretage en konkret individuel vurdering, og det er på baggrund af dette, de kan lave en afgørelse eller ændre i et tiltag eller støtte. Det betyder, at de skal kigge på den enkeltes behov både de behandlingsmæssige, socialfaglige og sundhedsmæssige behov, der er relevante for personens situation.

 • Kommunen skal begrunde en afgørelse eller ændring i støtte – og den begrundelse skal sendes med afgørelsen. Hvis du ønsker at klage, er det derfor vigtigt at tage udgangspunkt i kommunens begrundelse og mod-argumentere overfor den i klagen.

Find kontaktoplysninger til rådgivning i Landsforeningen Autisme her.

 • Du har altid ret til at få en skriftelig afgørelse, og hvis du har fået besked om afslag eller ændringer over telefon eller på et møde, så kan du kræve at få begrundelsen skrifteligt. Der skal altid være en klagevejledning med din afgørelse.
 • Kommunen må ikke give afslag på en ydelse med henvisning til kommunens økonomi. Enkelte kommuner siger at: ”det bruger vi ikke her i kommunen” eller ”det er der ikke råd til” – men det er ikke lovligt som begrundelse! Begrundelsen skal bygge på en konkret individuel vurdering støttebehovet.

 • Tidsfristen for at klage er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen eller ændringen. Den del er vigtig at overholde, da klagen ellers kan afvises. Hvis man synes, det kniber med tiden til at formulere en klage eller indhente flere oplysninger indenfor de 4 uger, kan man kort skrive: ”Vi klager over afgørelsen og nærmere oplysninger følger snarest” – så man vinder lidt tid.

 • Hvis du klager til Ankestyrelsen, så skal du være opmærksom på, at du samtidig kan bede om, at der gives ’opsættende virkning’, indtil sagen er færdigbehandlet. Det betyder, ændringen eller frakendelsen af din støtte ikke må træde i kraft, før din sag er afsluttet.

 • I første omgang skal klagen altid rettes til den myndighed (kommunen), der har truffet afgørelsen, så der er mulighed for at genvurdere afgørelsen, inden den eventuelt sendes videre til den næste myndighed. Derefter skal klagen sendes til Ankestyrelsen, som kan behandle sagen og tage en afgørelse.

 • Husk at du kan søge hjælp og rådgivning i VISO, og henvise kommunen til at bruge kontakte VISO for at få specialiseret rådgivning i lovgivning og arbejdet på social- og specialundervisningsområdet. VISO er den nationale videns- og rådgivningsorganisation, som giver gratis vejledende specialrådgivning til kommuner, regioner, borgere, skoler og institutioner. Se mere om kontakt til VISO her.
 • Landsforeningen Autisme opfordrer til, at man altid klager, hvis man oplever urimelige afslag eller pludselige ændringer i støtte – særligt hvis det kommer på baggrund af kommunens nedskæringer. Mange klager ikke og har ikke overskud til at klage i en hård hverdage, men mange flere ville få medhold, hvis de klagede.

Landsforeningen Autismes socialrådgivers guide til, hvad en klage kan indeholde:

Generelt er det mest effektivt, at man er så kort, konkret og præcis som muligt i sin klage - og at man henviser til evt. udtalelser fra fagpersoner frem for at bruge mange sider på at beskrive sin situation.

 1. ”Jeg klager over (kommunens navn) afslag på (det tilbud/genstand) kommunen har givet afslag på..”
 2. ”Det er min vurdering, at kommunens begrundelse ikke er rigtig, da (en kort oplistning af faktuelle årsager)..”
 3. ”Det fremgår ikke af begrundelsen, at kommunen har anlagt en individuel helhedsvurdering, da man ikke har brugt mine oplysninger om (konkret problemstilling der vedrører dig/dit barn)”
 4. ”Der henvises til udtalelser og beskrivelser fra (navn på børnehave, skole, psykolog, psykiatrisk afdeling, støtteperson eller andre relevante fagpersoner)”