Hovedbestyrelsen er Landsforeningen Autismes højeste myndighed mellem repræsentantskabsmøderne. 
Det er hovedbestyrelsen der træffer de politiske og organisatoriske beslutninger i Landsforeningen Autisme i løbet af året. 

Her kan du se, hvem der sidder i hovedbestyrelsen. 
Her finder du forretninsordenen for hovedbestyrelsens møder.
Her finder du arbejdsplanen for hovedbestyrelsen 2021. 
Her finder du hovedbestyrelsens konstitueringsliste

Du kan altid kontakte hovedbestyrelsen med spørgsmål og tilmelde dig hovedbestyrelsesmøder som gæst ved at skrive til hovedbestyrelse@autismeforening.dk

Referater af hovedbestyrelsens møder 2021

1. Møde 
2. Møde
3. Møde 
4. Møde 
5. Møde 
6. Møde

NB: 
I forbindelse med repræsentantskabsmødet 2020 opstod der tvivl om vedtægterne og foreningens praksis. 
Der blev derfor indhentet skrivelser fra to advokater. Læs dem her, og her, og her, og her