Landsformand

Heidi Thamestrup

Sekretariatet
Arbejdsområder: Formand, DH, Ankestyrelsen, Autism Europe, redaktør af Autismebladet og hjemmesiden
Sekretariatschef

Lars Grønlund

Sekretariatet
Arbejdsområder: Sekretariatchef, kursussekretariatet
Kontorassistent

Jannie Kummerfeldt Kornerup

Assistance til kursussekretariatet og bogholderiet
medlemshåndtering
kontakt til kredse

Socialrådgiver

Irma Lund

Socialrådgivning af foreningens medlemmer

Sekretariatet
Bogholder

Helle Bach

Varetager bogholderiet

Kommunikations- og konferencemedarbejder

Lotte Irlind

Layout og grafik til Sociale Medier
Kurser 
Layout af autismebladet

Sekretariatet
Arbejdsområder: Kommunikationsmaterialer
Kommunikationsmedarbejder - barsel

Fie Hviid Olesen

Nyhedsbreve
Hjemmeside
Sociale medier
Autismebladet

Politisk konsulent

Emil Holm Ravn

Politisk sparring til formand
Fundraising til projekter
Høringsvar
Debatindlæg 

Kommunikationschef

Gitte Velling

Politisk formidling til paletten af interne og eksterne medier
Politisk og kommunikativ sparring til formand
Opsøgende pressearbejde
Ansvar for intern kommunikation til kredse og kredsbestyrelser
Ledelsesansvar for medarbejderne i team for politik og kommunikation
Politisk strategi og udvikling
Debatindlæg, taler, kommunikation Udarbejdelse af politikudvikling,
mødedeltagelse mv.