Landsformand

Kathe Bjerggaard Johansen

Ansv. redaktør på Autismebladet

Sekretariatschef

Torben Dan Pedersen

Kontorassistent

Jannie Kummerfeldt Kornerup

Medlemsadministration og -service
Kursus- og konference-administration
Telefonbetjening

Socialrådgiver

Charlotte Nielsen

Socialrådgivning af foreningens medlemmer

Kommunikationschef

Gitte Velling

Politisk interessevaretagelse (PA)
Politisk formidling til paletten af interne og eksterne medier.
Politikudvikling
Opsøgende pressearbejde. Intern kommunikation til kredse og kredsbestyrelser
Kommunikation

Kommunikationsmedarbejder

Fie Hviid Olesen

Nyhedsbreve
Hjemmeside
Sociale medier
Autismebladet

Organisationskonsulent

Kirstine Pedersen

Projektet "Socialt Selvforsvar"
Kontakt til Landsforeningen Autismes kredse
Surveys og analyser

Kursus-, Konference- og Uddannelsesansvarlig

Maria Frostholm Wallbridge

Ansvarlig for medlemsservice
Koordination, kursus- og konferencevirksomhed
Koordination, ferieudbud fra Landsforeningen Autisme

Grafisk- og kommunikativ medarbejder

Lotte Irlind

Grafisk tilrettelæggelse og layout af Autismebladet, SIKON-katalog, kursuskataloger, pjecer og annoncer
Tekster og grafisk input til videoer, hjemmeside, sociale medier, marketingmateriale
Øvrige grafiske opgaver.