Landsformand

Kathe Bjerggaard Johansen

Sekretariatschef

Peter Holmen

Bogholder

Helle Bach

Varetager bogholderiet

Kommunikations- og konferencemedarbejder

Lotte Irlind

Kurser og konferencer: 
Tekster og grafisk input til: Nyhedsbreve, videoer, hjemmeside, sociale medier
Tekstforfatter og oversætter på marketingmateriale
Grafisk tilrettelæggelse og layout af Autismebladet, SIKON-katalog, kursuskataloger, pjecer og annoncer
Øvrige grafiske opgaver.

Kontorassistent

Jannie Kummerfeldt Kornerup

Assistance til kursussekretariatet og bogholderiet
medlemshåndtering
kontakt til kredse

Socialrådgiver (vikar)

Kit Kobberø

Socialrådgivning af foreningens medlemmer

Sekretariatet
Kommunikationsmedarbejder - barsel

Fie Hviid Olesen

Nyhedsbreve
Hjemmeside
Sociale medier
Autismebladet

Organisationskonsulent

Kirstine Pedersen

Projektet "Socialt Selvforsvar"
Kontakt til Landsforeningen Autismes kredse
Surveys og analyser

Kommunikationschef

Gitte Velling

Politisk formidling til paletten af interne og eksterne medier.
Politisk og kommunikativ sparring til formand.
Opsøgende pressearbejde. Intern kommunikation til kredse og kredsbestyrelser.
Ledelsesansvar for medarbejderne i team for politik og kommunikation.
Politisk strategi og udvikling.
Debatindlæg, taler, kommunikation, politikudvikling, mødedeltagelse.

Kursus- og konferencekoordinator

Maria Frostholm Wallbridge

Ferier, kurser og konferencer

Ansvarshavende redaktør

Kathe Johansen

Ansv. redaktør på Autismebladet

Redaktør af Autismebladet og hjemmesiden

Kathe Johansen

Sekretariatet
Arbejdsområder: redaktør af Autismebladet og hjemmesiden