Q&A om medlemskab i Landsforeningen Autisme

 


Q: Skal begge forældre være medlem eller er det nok, at én er medlem?

A: Det er helt op til din familie at vurdere, hvor mange af familiens medlemmer, som I ønsker skal være medlem af Landsforeningen Autisme. Det er dog kun den person, hvis navn står på medlemskabet, som kan gøre brug af foreningens tilbud. Det er derfor muligt at vælge et parmedlemskab, hvor I som familie kan tegnet et medlemskab sammen, hvis I har samme medlemstype f.eks. forældre, brugere, pårørende mfl. Med et parmedlemskab får I kun én faktura, ét medlemsnummer samt kun udsendelse af ét autismeblad, hvis I har samme adresse.  

Q:Skal børn også meldes ind i Landsforeningen Autisme? 
A: Børn under 18 år hører under deres forælder/forældres medlemskab. 

Q: Kan jeg melde mig ind og ringe på vegne af mit voksne barn med autisme?
A: Hvis du har et barn over 18 år med autisme, som ikke selv ønsker eller kan gøre brug af foreningen, er du som forælder velkommen til at melde dig ind i Landsforeningen Autisme og benytte foreningens tilbud på vegne af dit barn. 

Q: Jeg er voksen autist, hvilket medlemskab skal jeg vælge?
A: Hvis du er fyldt 18 år og selv har autisme, har du mulighed for at melde dig ind i Landsforeningen Autisme. Melder du dig ind som medlemstype ’Bruger’ i Landsforeningen Autisme bliver du automatisk tilknyttet Autisme- og Aspergerforeningen for voksne og gratis tilknyttet den lokale kreds tætteste på dig. 
Læs mere om Autisme- og Aspergerforeningen for voksne her. 

Q:Hvad Autisme Universet UNIKA?
A:Dette medlemskab kan tilvælges af børn med autisme og deres søskende og inkluderer Landsforeningen Autismes Børne- og ungdomsmagasin, som bliver udgivet 3-4 gange om året. Autismeuniverset UNIKA er skrevet af unge mennesker med autisme og retter sig mod andre børn og unge med autisme og deres søskende. 

Q:Hvad er Autisme Ungdom?
A: Autisme Ungdom er Landsforeningen Autismes Ungdomsorganisation. Det er en selvstændig forening for unge mellem 13-30 år, som har autisme eller er pårørende. Det koster 75 kr om året, at være medlem af foreningen. Voksne over 30 år, kan være støttemedlemmer uden medlems-rettigheder i Autisme Ungdom. Et medlemskab af Autisme Ungdom er ikke et medlemskab af Landsforeningen Autisme. Vi anbefaler, at man melder sig ind i begge foreninger.  

Læs mere om Autisme Ungdom her.