Indlæser

Kursets indhold

Deltagerne introduceres til specialpædagogiske metoder til forebyggelse og håndtering af konflikter i det daglige pædagogiske arbejde. Disse tilgange kan medvirke til at skabe et konfliktnedtrappende miljø der tilgodeser børnenes/elevernes behov for støtte i svære situationer.

Deltagerne vil få teoretisk viden om forskellige perspektiver på konfliktforståelse og lære at anvende forskellige konfliktløsningsmodeller.

Vi gennemgår fx følgende emner: 

  • Professionalitet i den specialpædagogiske praksis
  • Specialpædagogiske perspektiver og handicapforståelser
  • Baggrund for forståelse af problemskabende adfærd – historisk og teoretisk 

 

Kursusleder

Mehdi Owliaie, institutionsleder på det Nationale Autismeinstitut

 

Kontakt kursusleder

Hvis du ønsker dette kursus, skal du kontakte Det Nationale Autismeinstitut på tlf. 40224841

 

Tilmelding

INDEN tilmelding er det vigtigt, at du/I først kontakter Det Nationale Autismeinstitut på tlf. 40224841.