Indlæser
Starter:
Slutter:

Kontaktarbejde for professionelle og fagfolk

Kurset forløber over 2 dage, med 2 måneders mellemrum. Dag 1: 16. marts 2023. Dag 2: 24. maj 2023. Begge dage fra kl. 9-15.

 

Kontaktarbejde
- en kontaktskabende og relations opbyggende tilgang

"Kontakt er, gensidigheden i de tætte menneskelige relationer - og kontakt er den absolut vigtigste faktor til udvikling og vedligeholdelse af identitetens kerne".

Borgere diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelse har ofte udfordringer med kontaktevnen. Det begrænsede samspil giver sig til udtryk ved manglende interesse eller evne til at meddele sig forståeligt, om specielt mentale- og emotionelle tilstande. Det viser sig hovedsageligt i sociale- og kommunikative sammenhæng – og netop dette er én af de to diagnostiske adfærdskriterier ifølge WHO’s nye ICD-11. Kontaktarbejde er en udvidelse af Carl Rogers "Klientcentreret psykoterapi", hvor fokus er, at skabe de bedste omstændigheder og betingelser for, at udvikle sig under de givne forudsætninger. Grundlaget for disse betingelser hviler på "empatisk forståelse", som er en forståelse af borgerens verden, som borgeren oplever den. Størstedelen af mennesker med autismespektrumforstyrrelse har andre forudsætning og evner for, at meddele sig om sig selv og sin verden. Med kontaktarbejde kommer vi nærmere en forståelse af borgerens verden, som borgeren oplever den. Kontaktarbejde udvikler den fagprofessionelles kompetencer til at udvikle kontakten til borgeren, og derved opbygge en nær og autentisk relation, som videre danner fundament for udvikling der understøtter kontaktevnen - både socialt og kommunikativt. Dette resulterer i merkant større trivsel og støtter borgeren til livets med- og selvbestemmelse. For at udvikle og styrke de tre kontaktevner; den affektive kontakt, den kommunikative kontakt og realitetskontakten, og derved etablere forståelse og gensidighed i kontakten mellem fagprofessionel og borger, anvendes de fem kontaktrefleksioner. "Grundlaget for forståelse findes i evnen til kontakt".

 

Kursusindhold

- Teorien om kontaktarbejde.
- Gennemgang af de tre kontaktevner;
       - Den affektive kontaktevne - kontakten med sig selv
       - Den kommunikative kontakt - kontakten med andre
       - Realitetskontakten - kontakten med den ikke sociale omverden

For at udvikle og styrke de tre kontaktevner og derved etablere forståelse og gensidighed i kontakten mellem forældre og barn, anvendes de fem kontaktrefleksioner.
- Gennemgang af de fem kontaktrefleksioner;
       - Situationsrefleksion.
       - Kropsrefleksion.
       - Ansigtsrefleksion.
       - Ord for ord refleksion.
       - Gentagne refleksion.
- Praksis øvelser af kontaktrefleksioner.

Målgruppe

Fagprofessionelle som arbejder med børn, unge og voksne med autismespektrumforstyrrelse.

Kursusleder/underviser

Nadjia Tamechmecht er oprindeligt BA i pædagogik. For nuværende er hun i gang med en MSc i Cognitive Behavioural Therapy. Hun bidrager fortsat til forskningen og udviklingen af kontakt og relationsopbyggende tilgange til mennesker med en autisme diagnose, heriblandt kontaktarbejde og mentalisering. Nadjia er selvstændig autismekonsulent samtidig med er hun tilknyttet Center for Mentalisering

Tid og sted

Dag 1: 16. marts 2023.
Dag 2: 24. maj 2023.

Begge dage kl. 09.00 - 15.00
Landsforeningen autisme - Banestrøget 19, 2 sal - 2630 Taastrup

Pris

Kr. 3.800,- pr. deltager

Kr. 133,- deltagergebyr

Dækning af kursusudgift

Man kan søge sin kommune om bevilling af deltagerbetaling og øvrige omkostninger forbundet med kurset som en merudgift efter Lov om Social Service § 41. Kontakt evt. socialrådgiver Charlotte Nielsen på tlf. 61284577 for vejledning eller følg dette link for info 

Frameldingsfrist

Har du/I tilmeldt jer og betalt kurset og fortryder deltagelse, skal I framelde jer senest 1 måned før kursusstart.

 

Kontakt

Har du spørgsmål om kurser - kontakt Maria F. Wallbridge på mariaf@autismeforening.dk eller tlf. 6131 3199

Tilmelding - klik på linket nedenfor

Kontaktarbejde for professionelle og fagfolk (2-dags kursus) (conferencemanager.dk)