Indlæser
Starter:
Slutter:
Pris per deltager:
kr. 750,00
Pladser tilbage:
0

Belastningsreaktioner hos børn og unge med autisme - Webinar

 

På dette kursus retter vi fokus mod de reaktioner jeres børn kan få, når de belastes af ikke at blive forstået. Den manglende forståelse opstår, når der ikke er tilstrækkelig viden om, hvad autismen betyder for jeres barn.

Gennem kurset belyses de forskellige og alvorlige belastningsreaktioner, som vi ser hos børn og unge med autismespektrumforstyrrelser.

Det kan være rigtig svært som forældre både at forstå og håndtere de belastningsreaktioner, der opstår hos jeres børn. Lidt for mange gange bliver fokus rettet mod, at jeres barn forventes at ændre adfærd, og at det er jeres opgave at få det til at ske.

På dette kursus er vi opmærksomme på, at belastningerne ofte opstår, fordi det forventes, at barnet skal tilpasse sig en kontekst, der ikke er målrettet autismen.

Derfor arbejder vi i et dobbelt perspektiv – så vi både ser, hvad autismen kan betyde for barnet, og hvilken betydning konteksten har for barnets trivsel.

Vi kommer ind på følgende:

  • Grundlæggende forståelse af autismen
  • Stress
  • Forskellige former for angstreaktioner
  • Værdien af en helhedsorienteret indsats
  • Barnets og den unges stemme
  • Den særlige forældrerolle

Kurset vil være en kombination af oplæg og dialog, så I får mulighed for at udveksle erfaringer.

 

Målgruppe

Forældre og pårørende

 

Kursusleder/underviser

Dorthe Hölck, cand.scient.soc.
Dorthe har eget konsulentfirma, hvor hun rådgiver om autisme og ADHD og gennemfører forløb for børn, unge, og voksne - individuelt eller for hele familien. Hun holder kurser for større og mindre grupper og giver også faglig vejledning til medarbejdere i forskellige autismetilbud over hele landet.

 

Tid og sted

29. november 2021, kl. 9.00-15.00
Online - Link og program udsendes et par dage før.

 

Seneste afmeldingsfrist

Har du/I tilmeldt jer og betalt kurset og fortryder deltagelse, skal I framelde jer senest 1 måned før kursusstart.

 

Deltagerantal

Max. 25 kursister.

 

Pris

Kr. 750,- pr. deltager

 

Dækning af kursusudgift

Man kan søge sin kommune om bevilling af deltagerbetaling og øvrige omkostninger forbundet med kurset som en merudgift efter Lov om Social Service § 41. Kontakt evt. socialrådgiver Charlotte Nielsen på tlf. 61284577 for vejledning eller følg dette link for info 

 

Kontakt

Har du spørgsmål om kurser - kontakt Maria F. Wallbridge på mariaf@autismeforening.dk eller tlf. 6131 3199

 

Tilmelding

Dine oplysninger

*
*
*
*
*
*
*

Tilføj flere deltagere

EAN-betaling

Udfyld nedenstående ved betaling via EAN nummer
*
*
*
*
Skriv betalerens mailadresse
*
*
kr. 750,00
Ved kursustilmelding giver du samtykke til, at foreningen må opbevare dine person- og virksomhedsoplysninger
Ved kursustilmelding giver jeg samtykke til, at foreningen må videregive mine person- og virksomhedsoplysninger