Indlæser
Starter:
Slutter:
Pris per deltager:
kr. 750,00
Pladser tilbage:
25

Livsduelighed - webinar

 - med fokus på overgange.

 

På dette kursus handler om, hvordan I som forældre til et barn med autisme kan støtte i de mange overgange som barnet oplever gennem opvæksten.
Det kan være skoleskift, aflastning, start på nye aktiviteter, ferie, men også de mindre og hverdagsagtige overgange som skift fra en aktivitet til en ny.

For de fleste børn med autisme er forandringer og nye tiltag ikke særligt attraktive. Det kan betyde, at de takker nej, når forslaget om nye tiltag præsenteres. Mange af jer har opdaget, at skal der gang i en udvikling, vil det ofte være jeres opgave at drive udviklingen frem. Det kan være svært, og har du den erfaring, kan dette kursus være en inspiration for dig og dit barn. 

Det er centralt at sikre barnet størst mulig medbestemmelse og medindflydelse, men på en måde, der matcher barnets kognitive forudsætninger. Dette giver barnet en reel mulighed for at vælge til eller fra. 

Vi kommer ind på   følgende:

  • Hvordan skal vi forstå autismen, og hvilke forventninger kan vi stille til selvstændighed og forudsætninger for at være selvhjulpen?
  • Eksekutive funktioner og værdien af at anvende en HV-guide.
  • Livsduelighed målrettet alderstrin – hvad vi kan forvente i forhold til barnets kognitive niveau og den faktiske alder?
  • Selvforståelse og identitetsdannelse er vigtige elementer, når der målrettes mod livsduelighed.
  • Medbestemmelse, medindflydelse og selvbestemmelse.

 

Målgruppe

Forældre og pårørende

 

Kursusleder/underviser

Dorthe Hölck, cand.scient.soc.
Dorthe har eget konsulentfirma, hvor hun rådgiver om autisme og ADHD og gennemfører forløb for børn, unge, og voksne - individuelt eller for hele familien. Hun holder kurser for større og mindre grupper og giver også faglig vejledning til medarbejdere i forskellige autismetilbud over hele landet.

 

Tid og sted

14. oktober 2021, kl. 9.00-15.00
Online, webinar.

 

Seneste afmeldingsfrist

Har du/I tilmeldt jer og betalt kurset og fortryder deltagelse, skal I framelde jer senest 1 måned før kursusstart.

 

Deltagerantal

Max. 25 kursister.

 

Pris

Kr. 750,- pr. deltager

 

Dækning af kursusudgift

Man kan søge sin kommune om bevilling af deltagerbetaling og øvrige omkostninger forbundet med kurset som en merudgift efter Lov om Social Service § 41. Kontakt evt. socialrådgiver Charlotte Nielsen på tlf. 61284577 for vejledning eller følg dette link for info 

 

Kontakt

Har du spørgsmål om kurser - kontakt Maria F. Wallbridge på mariaf@autismeforening.dk eller tlf. 6131 3199

 

Tilmelding

Dine oplysninger

*
*
*
*
*
*
*

Tilføj flere deltagere

EAN-betaling

Udfyld nedenstående ved betaling via EAN nummer
*
*
*
*
Skriv betalerens mailadresse
*
*
kr. 750,00
Ved kursustilmelding giver du samtykke til, at foreningen må opbevare dine person- og virksomhedsoplysninger
Ved kursustilmelding giver jeg samtykke til, at foreningen må videregive mine person- og virksomhedsoplysninger