Den dag vi ikke mere kan hjælpe

Event dato:
4. maj. 2019 - 4. maj. 2019

Vi hjælper så godt vi kan

Mange kommuner gør en stor indsats for at hjælpe vores pårørende med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), men som forældre, søskende mv. er det et faktum, at hjælpen ofte er utilstrækkelig. Derfor har vi som pårørende måske gennem mange år ydet en stor indsats for at støtte og hjælpe vores børn/barn/søskende med ASF for at få tingene til at hænge sammen.

En dag går vi bort

Der kommer en dag, hvor vi ikke er i stand til at hjælpe vores pårørende tilstrækkeligt længere. Hvordan kan vi fremtidssikre tilstrækkelig hjælp og støtte til vores pårørende? 

Hvad kan vi gøre?

Det vil vi prøve at belyse med nogle spændende oplæg fra kompetente foredragsholdere der kommer ind på juridiske og psykologiske aspekter i dette dilemma.

Advokat Michael Nathan vil komme ind på følgende:

Det juridiske perspektiv

  • Hvilke juridiske hjælpemidler kan vi anvende for at sikre vore børns fremtidige trivsel?
  • Hvilke juridiske muligheder kan være vigtige i relation til arv, testamente, værgemål mm.
  • Er der andre ting, vi kan gøre for at sikre vores børn en god fremtid?
  • Flytning uden samtykke

Såfremt man ønsker konkrete problemstillinger belyst, skal de være os i hænde senest 1/4 på e-mail: mail@autisme-storkbh.dk

Psykolog Marianne Verdel vil komme ind på følgende

Det psykologiske perspektiv

  • Hvordan kan vi sikre/forberede de bedst mulige forhold til personen med ASF?
  • Hvordan inddrages, familie venner og omgangskreds familie bedst muligt?
  • Er der nyttige psykologiske redskaber, vi kan bruge, hvis vi f.eks. føler frygt, utryghed og utilstrækkelighed i forhold til nutid og fremtid for vores pårørende med ASF?

Det hele finder sted:

Lørdag d. 4. maj 2019 kl 9.30 – 15.30  

Pris:                150 kr. pr. person incl. forplejning

Sted:               Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev

Tilmelding:       Senest 26/4 via dette link: https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=tnw27trwls. Efter denne dato er tilmelding IKKE mulig

Målgruppe for foredraget: Temadagen henvender sig til pårørende til mennesker med ASF. Fagfolk er ikke inviteret.