Indkaldelse til generalforsamling 2021

Event dato:
3. jun. 2021 - 3. jun. 2021
Kom og gør din indflydelse gældende og engagér dig i foreningens arbejde. Der er gode muligheder for at møde andre pårørende til personer med ASF, udveksle erfaringer, planlægge aktiviteter om emner, der er relevante for personer med ASF og deres pårørende mv. Du kan bidrage med stort og småt.
Alle er velkomne! Se foreningens vedtægter her.
Her er aftenens program:
Kl. 18-19:30 Oplæg om det politiske arbejde i Landsforeningen Autisme - ved landsformand Kathe Bjerregaard Johansen
Kl. 19:30-20 Sandwich med vand
Kl. 20-21

Ordinær generalforsamling, i henhold til foreningens vedtægter

 1. Valg af dirigent
 2. Valg a referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Kassererens aflægger beretning om det reviderede regnskab samt fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 6. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen
 7. Behandling af evt. indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + 1 suppleant
 10. Valg af intern revisor
 11. Eventuelt
Arrangementet afholdes den 3. juni 2021 kl. 18-21 i Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18-20, 2730 Herlev.
Arrangementet er gratis, men af hensyn til bestilling af forplejning vil vi gerne bede dig om at "købe" en billet til prisen 0 kroner. Billetter fås her: Salg - Generalforsamling (place2book.com)