Generalforsamling i Herlev Medborgerhus

Event dato:
8. mar. 2023 - 8. mar. 2023

Kredsen holder ordinær Generalforsamling onsdag d. 8. marts 2023 i Herlev Medborgerhus

Tid: Onsdag den 8. marts 2023 kl. 18-22
Sted: Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18-20, 2730 Herlev

Program:

  • Der serveres sandwich og vand fra kl. 1815
  • Fra 18.45-19.45 vil Landsforeningens formand, Brian Andersen drøfte foreningens liv og fremtid
  • Kom og deltag i debatten plads til os alle!
  • 19.45-20.00 pause med kaffe og kage
  • 20.00-22.00 Generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter

Tilmelding
Tilmeld dig her: https://lastorkbh.nemtilmeld.dk/18/ - senest 1. marts 2023

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 21. februar på: storkoebenhavn-nord@autismeforening.dk

Endelig dagsorden lægges på hjemmesiden og udsendes senest 1.3.

Sammen er vi stærkest - Jo flere vi er, des flere ting kan vi tilbyde kredsenes medlemmer. Så har du lyst til at hjælpe med praktiske ting ved arrangementer eller lign. er du meget velkommen.

Skriv eller kom til generalforsamlingen og hør hvordan du kan hjælp.

Kontakt os på storkoebenhavn-nord@autismeforening.dk