Temaaften om problemskabende adfærd med Det Nationale Autismeinstitut

Event dato:
14. apr. 2021 - 14. apr. 2021
Mange personer med autismespektrumforstyrrelser oplever konflikter i relation til andre mennesker og har såkaldt problemskabende adfærd i deres relationer til omverdenen og neurotypiske mennesker. For at kunne forebygge problemskabende adfærd, skal vi først og fremmest kunne forstå den og have indsigt i, hvorfor nogle børn, unge og voksne med autismespektrumforstyrrelser viser problemskabende adfærd.
På denne temaaften går vi bagom adfærden og hvordan vi skal forstå adfærden som en kommunikationsform samt hvordan vi kan hjælpe og støtte mennesker med autismespektrumforstyrrelser til andre mestringsstrategier. Oplægget er støttet af coronamidler fra regeringen og målrettet pårørende til børn med autisme i dagtilbud og i skole. Oplægget holdes af leder af Det Nationale Autismeinstitut, Mehdi Owliaie.
Tid og sted: Onsdag den 14. april kl.18-21 på Zoom. Læs mere og tilmeld dig her: Temaaften om problemskabende adfærd (nemtilmeld.dk). Det er gratis at deltage.