Temadag om unge med autismespektrumforstyrrelse og seksualitet - ER AFHOLDT

Event dato:
23. feb. 2019 - 24. feb. 2019
Landsforeningen Autisme Kreds Storkøbenhavn inviterer medlemmer af foreningen, pårørende, personer med ASF og andre med en privat relation til et menneske med ASF til dobbelt temadag om emnerne ung med ASF og seksualitet den 23. februar 2019. Temadagen er ikke åben for personale, der arbejder professionelt med personer med ASF.
Om formiddagen holder forfatter, foredragsholder m.m. Jeanette Ringkøbing Rothenborg oplæg med udgangspunkt i sin og Anne Vibeke Fleischers bog "Ung med autisme – fra barndom til voksenliv". Jeanette vil fortælle om nogle af de tanker og udfordringer, som unge med ASF kan opleve i denne livsovergang, og hvordan vi bedst kan støtte de unge.
Find Jeanettes plancher fra dagen her.
Om eftermiddagen holder børne- og ungdomspsykiater Mie Bonde oplæg om ASF og seksualitet. Hvordan udvikler seksualiteten sig for personer med ASF, hvad er svært, og hvilke muligheder har vi for at støtte både voksne og unge i denne proces? Mie Bonde vil også komme ind på aspektet "køn" i sit oplæg, da nogle med ASF også har en flydende kønsidentitet.
(Mie Bonde anvendte ikke plancher)
Dato: ER AFHOLDT lørdag den 23. februar 2019
Tidspunkt: Kl. 9:30-15:30 (kaffe og morgenbrød fra kl. 9)
Sted: Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18, Herlev
Pris: 150 kr.
Målgruppe: Personer, som selv har ASF samt pårørende og andre med en privat relation til en person med ASF.