Kreds Storstrøm

Nyheder

  • Principiel retssag skal afgøre, om Lolland Kommune uretmæssigt fratog en mentalt handicappet kvinde sin hjælp, skriver Politiken. Det er for nemt for kommuner at spare penge ved at træffe fejlagtige eller ulovlige afgørelser i sociale sager, som betyder, at borgere får frataget en støtte, som de har ret til. Sådan lyder det fra tænketanken Justitia og Advokatsamfundet, som på vegne af en 21-årig mentalt handicappet kvinde har taget initiativ til en sag mod Lolland Kommune, som begynder i dag i Retten i Nykøbing. Det skriver Politiken.

  • I Folketidende kunne man den 8. januar læse, at Guldborgsund Byråd kort før jul har bevilliget 20 millioner kroner til et nyt byggeri til Autismecentret, der skal stå færdig i 2020.