Generalforsamling i Autismeforening Storstrøm 2021

Event dato:
29. jan. 2021 - 1. apr. 2021

den 18. marts 2021 kl. 19.00-21.00 i Vordingborg

Sted: Festsalen, indgang 23, Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg

Tilmelding er ikke nødvendigt, men velkomment mht. bestilling af sandwich, te og kaffe. Tilmeld dig gerne på autismestorstroem@outlook.dk.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab.
4. Behandling af forslag fra bestyrelsen
5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

Nærmere information om valg til den kommende bestyrelse udsendes i nyhedsbrev samt meddeles på hjemmesiden til februar.

  1. Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + 1 suppleant
  2. Valg af revisor
    Bestyrelsen foreslår at fortsætte med Lars Kristensen og Lars Hagens
  3. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. den 3.3.2021. Indkomne forslag sendes til autismestorstroem@outlook.dk.