Tema: Vejen til fast arbejde & Generalforsamling

Event dato:
22. mar. 2019 - 31. mar. 2019

Generalforsamlingsaften den 21. marts 2019

Vejen til fast arbejde

 "Jeg vågner hver morgen og kommer hjem og føler, at jeg har gjort min pligt. Det giver en følelse af, at jeg har udrettet noget, og jeg føler, at jeg er til nytte. Før var jeg irriteret over ikke at have noget at lave. Jeg følte mig nærmest i vejen."

Unge mennesker med en autismediagnose fortæller om deres forløb hos "KLAPjob" og "Klar til start"

 Generalforsamlingen

Fra ca. kl. 20.00 gennemføres generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab.
4. Behandling af forslag fra bestyrelsen
5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

Der er 2 bestyrelsesposter for en 2-årig periode på valg.  
Derudover skal vælges 2 nye suppleanter.

  1. Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + 1 suppleant
  2. Valg af revisor
    Bestyrelsen foreslår at fortsætte med Lars Kristensen og Lars Hagens
  3. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. 7. marts 2019, og sendes til Michael Weyand (weyandmi@gmail.com).

Sted: 

Salen ”Konferencen” i hovedbygningen Psykiatrien Syd – Oringe – Færgegaardsvej 15, 4760 Vordingborg
(følg Færgegaardsvej helt frem til den gamle hovedbygning med trappetårnet, indgang 21)