Din repræsentant i DH-Lolland:

Gert Mortensen, formand for DH-Lolland

og medlem af handicaprådet i sit egenskab som byrådsmedlem.

Email: gemo@lolland.dk

Bente Loldrup, suppleant til Handicaprådet

Emial: benteloldrup@gmail.com 

 

Bente Loldrup:

Focuspunkter i mit arbejde i som DH-repræsentant og suppleant i Handicaprådet i Lolland Kommune:
Tryghed i sagsbehandlingen med opmærksomhed på om antallet af klagesager er faldende eller stigende og med opmærksomhed på, om det er en bevidst politisk strategi at gå til kanten for at afprøve sagerne ved Ankestyrelsen, og i så fald at forsøge at ændre denne beslutning og presse på for at få ansat en borgerrådgiver i Lolland kommune.
Forsøge at få indført et årligt borgermøde med Handicaprådet og formanden for Børne- og Skoleudvalget i forhold til emnet Børn og Unge med handicap, for at mindske afstanden mellem borger og kommune.
Skolevægring hos børn med autismespektrumsforstyrrelser, omfanget, indsatsen mm.