Brug for hjælp?

De aktive frivillige i lokalforeningen er i reglen en forælder, der har visse egne erfaringer i opdragelse af deres autistiske børn og i omgangen med myndighederne, men ikke den fornødne faglige viden, som en kyndig vejledning og rådgivning kræver. Men vi kan være til hjælp, hvis du ønsker at dele dine erfaringer, glæder, sorger og frustrationer med andre i samme situation i en uformel ramme.

Snak med andre i samme situation

Der eksisterer et lukket forum på Facebook, som er uafhængig af bestyrelsen. Man skal være pårørende.

 

Bisidning

Mange medlemmer ønsker hjælp til bisidning. Det vil vi også gerne kunne tilbyde.

Udfordringen er, at vi nogle gange, ved at tilbyde bisidning, kan få skabt et forventningsgab med dertil hørende frustrationer, både hos medlemmet som søger hjælp, og den frivillige, der stiller sig til rådighed som bisidder. Der kan nemlig være en uoverensstemmelse – eller et ’gab’ – der er imellem på den ene side dét, som den frivillige som bisidder kan yde, og på den anden side de forventninger, som medlemmet har. Frivilligt socialt arbejde kan kun blive et supplement til i stedet for et alternativ til det offentlige.

Husk, at den frivillige er en forælder, der har måske visse egne erfaringer i omgangen med myndighederne, men i reglen ikke den fornødne faglige viden, som en kyndig vejledning og rådgivning kræver. Foreningens bisidder må derfor ikke føre eller overtage medlemmets sag. Men bisidderen kan være til hjælp, hvis et medlem f.eks. synes at det kan være svært at høre og forstå, hvad der bliver sagt på et møde, eller føle, ikke at blive lyttet til.

Med andre ord: Bisidderen er et ekstra par ører og øjne ved medlemmets forhandling på kommunekontoret.

Hjælp til selvhjælp

  • Foreningens Socialrådgiver Ulla Kjer har skrevet mange gode artikler, hvor måske nogen kan være nyttige for dig - SE HER

  • Kommunens vejledningspligt. Kommunen har pligt til at oplyse dig om dine rettigheder og pligter. Henvend dig til kommunen og få oplyst, hvem der er dit barns sagsbehandler. Du kan læse mere om kommunens vejledningspligt HER.
    Husk, hvis dit barn er over 18 år, skal barnet give dig en partsfuldmagt for, at du kan handle på barnets vegne. Sagsbehandleren vil hjælpe dig med det

DUKH – Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet – er en selvejende institution under Børne- og Socialministeriet. Deres formål er at styrke retssikkerheden for mennesker med handicap. Det gør de ved, at give uvildig rådgivning til mennesker med handicap, deres pårørende og andre kontaktpersoner.
Det er en forudsætning for rådgivning hos DUKH, at man har forsøgt at få rådgivning i kommunen. Det er kommunen, som har rådgivningsforpligtelsen.