Neurokognitive Markører ved Autisme Projektet (NeuroMAP)

Event dato:
29. okt. 2019 - 30. okt. 2019

Forskningsforedrag i Glostrup Fritidscenter d. 29/10 kl. 18-21 med overlæge, ph.d, forskningslektor Bodil Aggernæs og psykolog, ph.d, seniorforsker Martin Vestergaard Gøtzsche fra Region Sjælland/Københavns Universitet om Neurokognitive Markører ved Autisme Projektet (NeuroMAP).

I evalueringerne fra flere af vores arrangementer, har der på forskellig måde været ønske om foredrag omkring den nyeste forskning indenfor autismeområdet, gerne på et højt niveau og uden den grundlæggende forklaring på autisme, som de fleste af jer medlemmer kender i forvejen.

På den baggrund har vi arrangeret foredrag med to af Danmarks dygtige forskere, der beskæftiger sig med området. Dels overlæge, ph.d, forskningslektor Bodil Aggernæs fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, Psykiatrien Region Sjælland og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet. Bodil er uddannet speciallæge i børne-og ungdomspsykiatri og har erfaring klinisk med autisme, hvor hun bl.a. har ledet et børnepsykiatrisk ambulatorium.

Som forsker har Bodil en baggrund oprindeligt med studier i antropologi og siden neuropsykiatrisk forskning, først i voksenpsykiatrien og nu som forskningslektor i børne- og ungdomspsykiatri knyttet til Københavns Universitet.

Hendes forskning er såvel klinisk som teoretisk og har særligt fokus på at belyse den sårbarhed, der går forud for udvikling af psykisk lidelse. Dels psykolog, ph.d, seniorforsker Martin Vestergaard Gøtzsche, som har arbejdet med børn og unge, klinisk i børne- og ungdomspsykiatrien såvel som i forskningsøjemed.

Martin har fortrinsvis forsket i hjernens struktur og funktion hos børn og unge målt med magnetisk resonans billeddannelse (MRI) relateret til udviklingen af eksekutive funktioner og emotionel regulering samt effekten af stress og kortisol (glukokortikoid). Martin har i flere år arbejdet med MRI forskning og udvikling af kognitive tests på et forskningscenter på Hvidovre Hospital og har derefter arbejdet klinisk som psykolog i børne- og ungdomspsykiatrien samt seniorforsker.

I dette foredrag om Neurokognitive Markører ved Autisme Projektet (NeuroMAP) benyttes en klinisk indgangsvinkel som afsæt for forskning. Bodil har sammen med Martin designet et projekt i translationelt design, hvor viden kobles mellem forskellige niveauer: klinisk med fokus på symptomer, socialt adaptivt med fokus på funktion, kognitivt med fokus på forstyrrelser i tænkning og biologisk både med fokus på hjerneaktivitet målt med EEG og hjernestruktur målt med MRI scanninger. Målet med projektet er at opnå ny viden om den sårbarhed, der ligger til grund for de autistiske symptomer. Forventningen er at en sådan viden kan bidrage til at øge vores forståelse af de mekanismer, der er involveret ved udvikling af autisme for derigennem at bedre mulighederne for behandling.

Programmet forventes at være:
18:00-19:15: Foredrag del 1
19:15-19:30: Pause
19:30-20:30: Foredrag, del 2
20:30-21:00: Spørgsmål og debat

Bemærk, der er ikke forplejning, og der er ikke mulighed for at købe det på stedet efter kl. 18:30.

Sted:

Glostrup Fritidscenter
Christiansvej 2
2600 Glostrup

Pris:

  • Medlem af Landsforeningen Autisme 25,00 kr.
  • Ikke medlem af Landsforeningen Autisme 150,00 kr.

Køb billetter