Psykisk førstehjælp til børn og unge med ASF

Event dato:
17. jan. 2019 - 17. jan. 2019

Mini-kurset er målrettet forældre og pårørende til børn og unge med ASF der kan have en eller flere psykiske vanskeligheder, som angst, depression, lavt selvværd og/eller selvskadende adfærd. Fokus på dette kursus er på børn/unges generelle udvikling, set i forhold til hvordan psykiske sygdom og kriser viser sig hos børn/unge med vanskeligheder. Samt hvordan man, som voksen kan støtte og hjælpe børn/unge, som er i mistrivsel bedst muligt.

Mange børn og unge med autisme har det svært, og indimellem kan forældre/pårørende bare se til, uden at vide hvordan de kan hjælpe bedst muligt.

Dette mini-kursus er en reduceret udgave af Psykiatrifondens 14-timers kursus om psykisk førstehjælp til unge (se evt. http://www.psykiatrifonden.dk/p1h/psykisk-foerstehjaelp-til-unge.aspx), som bliver målrettet mod børn/unge med ASF.

På kurset får du viden om emnet gennem forståelse af begrebet 'mentalisering' - en mental aktivitet, der vedrører at opfatte og forstå egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande, som følelser, tanker, intentioner, behov, ønsker mv., der kan ligge bag - som ofte kan være udfordring for mennesker med ASF. Du kan få en forståelse og dermed en handlemulighed, hvis dit barn viser tegn på psykisk mistrivsel. Målet med Psykisk Førstehjælp er, at du kan hjælpe dit barn bedre ved at møde det med større forståelse/indsigt i hvad der ligger bag.

Foredraget holdes af klinisk psykolog Bjarne Petersen (se evt. www.bjarnejpetersen.dk), som har mange års erfaring fra både børne- og voksenpsykiatrien. Der vil være oplæg på ca. 2x45 minutter efterfulgt af 30 minutters spørgetid.

Sted:
Glostrup Fritidscenter (fællessal 1+2+3)
Christiansvej 2, 2600 Glostrup

Pris:
Gratis for medlemmer, 100 for ikke-medlemmer

 Reserver eller køb billet til Psykisk Førstehjælp