Webinar: Atlass - helhedsorienteret tilgang til stressreduktion og coping

Event dato:
11. mar. 2021 - 11. mar. 2021

Kreds Vestegnen har arrangeret webinar torsdag d. 11/3 kl. 19:00-20:00 med Cand. Psych. Birgit Drasbæk Søgaard Isene fra Langagerskolen/Atlass Danmark.

Birgit Drasbæk Søgaard Isene er uddannet cand. psych i 2001. Hun blev autoriseret i 2005 og er i gang med sin specialistuddannelse til klinisk børneneuropsykolog. I en årrække har Birgit arbejdet i PPR. Siden 2007 har Birgit været ansat på Langagerskolen, hvis målgruppe er elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og/eller svær ADHD. Hun indgår i skolens tværfaglige konsulentteam, hvis teoretisk referenceramme er neuropsykologi, udviklingspsykologi, kognitiv og systemisk teori. Hun varetager skolens specialpædagogiske opgaver i form af supervision, rådgivning og vejledning, kursusunderviser, neuropsykologisk testning, samtaleforløb med børn og unge samt forældrearbejdersamtaler. I de senere år har en større del af opgaverne vedrørt elever i skolefravær/skolevægring. Birgit arbejder VISO-specialist, og er koordinator for Atlass Danmark.

Se helheden
Viden, forståelse og opmærksomhed på stress og coping kan øge vores trivsel både privat og professionelt. Hos Atlass Danmark betragtes stress som et grundvilkår for alle mennesker. Det er måden, denne håndteres på, der er afgørende for, hvordan vi fungerer i hverdagen. Der tages afsæt i et helhedsorienteret menneskesyn og arbejdes med at skabe indsigt i, hvordan stress påvirker krop og psyke, og hvordan bevidstheden om egne copingstrategier har indflydelse på, hvordan vi trives.

Få indsigt i egne handlemønstre
Atlass Danmark arbejder blandt andet med at udvikle strategier til at mestre stressende situationer. I dette oplæg introduceres Atlass-programmet, tankerne bag Atlass samt indholdet på et Atlass-kursus. Desuden får du en introducerende viden omkring stress og stressreduktion gennem øget indsigt i egne handlemønstre.

Atlass Danmark er resultatet af et langt samarbejde mellem Center for Specialpædagogiske Børnetilbud og Langagerskolen. Langagerskolen er en specialeskole for elever med autismespektrumforstyrrelser og/eller svær ADHD. Center for Specialpædagogiske Børnetilbud i Aarhus Kommune, er et døgn- og aflastningstilbud for børn og unge i samme målgruppe.