Formandsvalg

23. okt. 2020

Her vil vi forsøge at informere om hvad der er op og ned i formandsvalget samt valg til hovedbestyrelsen

Hvordan foregår valget?

På repræsentantskabsmødet d. 31. oktober vil repræsentanterne mødes og diskutere foreningens fremtidige arbejde, vedtage et budget og diskutere det forgangne år.

Derefter skal de vælge medlemmer til hovedbestyrelsen og stemme til formandsvalget.

Formandsvalget kommer til at foregå sådan, at Kathe Bjerggaard Johansen og Heidi Pernille Thamestrup hver holder en kort tale, hvorefter alle fremmødte kan stille os spørgsmål. Herefter stemmer alle fremmødte repræsentanter og til sidst offentliggøres resultatet.

Hvem kan stemme?

Det er kun fremmødte repræsentanter der kan stemme på repræsentantskabsmødet. Repræsentanterne vælges på kredsenes generalforsamlinger eller udpeges ved konstitueringen af kredsens bestyrelse.

De fleste kredse udpeger/vælger tre repræsentanter og en suppleant. Grønland og Færøerne vælger/udpeger en repræsentant.

Medlemmer i Hovedbestyrelsen har også stemmeret til repræsentantskabsmødet. Er de udpeget som repræsentant af deres kreds, bortfalder stemmen tildelt fra Hovedbestyrelsen.

De stemmeberettigede fordeler sig således:

  • 16 kredse med 3 stemmer
  • 2 kredse med 1 stemme
  • 10 medlemmer i Hovedbestyrelsen med hver en stemme
  • 1 formand med en stemme

I alt 61 mulige stemmer.

Hvis et hovedbestyrelsesmedlem er udpeget af en kreds, bortfalder stemmen som hovedbestyrelses-medlem.

Der er altså mulighed for 51-61 stemmer til repræsentantskabsmødet 

Hvordan kan jeg få indflydelse på valget?

Hvis ikke du er udpeget/valgt som repræsentant, kan du evt. spørge din kredsbestyrelse om du må få mulighed for at tale med repræsentanterne og derved påvirke deres valg. Du kan også sende en e-mail, med dine tanker, spørgsmål eller holdninger.

I Kreds Vestegnen har vi valgt at mødes med kandidaterne online og det var planen at streame møderne til medlemmerne, men efter at der blev annonceret en decideret valgdebat 26. oktober, har vi valgt at bestyrelsen mødes med kandidaterne i et mere primitivt set-up uden streaming. 

Man har stadig mulighed for at kontakte Vestegnens bestyrelse og hvis man har spørgsmål som man ønsker skal stilles til kandidaterne, så er man velkommen til at skrive til bestyrelsen. Via dine spørgsmål til kandidaterne er du med til at påvirke kredsens tre repræsentanter.

Du er meget velkommen til at skrive til kredsen på vestegnen@autismeforening.dk 

Hvad gør jeg hvis jeg vil have indflydelse til næste år?

Hvis du ønsker at have indflydelse næste og måske også ønsker at være repræsentant, vil det være en god ide, at deltage på kredsens generalforsamling som oftest afholdes i februar/mats måned. Der kan du påvirke bestyrelsen, stille op til bestyrelsen og stille op til valget som repræsentant eller give til kende at du ønsker at være repræsentant - afhængig af hvordan kredsens vedtægter behandler valg af repræsentanter.

Hvor kan jeg finde mere information om kandidaterne?

Begge kandidater har lavet opstillings materiale og svarer også på spørgsmål forskellige steder - primært på Facebook

Kandidaterne på Facebook

Debat

Der er onlinedebat på Facebook i gruppen Landsforeningen Autisme.

Online møder