Orientering i forhold til repræsentantskabsmøde den 30. oktober 2021

27. okt. 2021

Læs Simons orientering (pdf-fil)

Skrevet 23. oktober 2021 af Simon Felskov

Orientering i forhold til repræsentantskabsmøde den 30. oktober 2021

Til Repræsentantskabsmødet sidst i oktober skal vi tage stilling til en række forslag. Som hovedbestyrelsesmedlem har jeg indgående kigget på især forslag til vedtægtsændringer. Jeg deltog ikke på hovedbestyrelsesmødet (i skolernes efterårsferie) hvor indstillingerne blev skrevet. Derfor håber jeg, at I vil tage jer tiden til at læse dette skriv, hvor jeg argumentere for mine betænkeligheder ved nogle af forslagene til repræsentantskabsmødet. Uanset om man er enig med mig eller ej, så håber jeg, at mine pointer kan bidrage til den demokratiske proces og bevirke, at beslutningerne bliver truffet på mest oplyste grundlag. Jeg glæder mig til repræsentantskabsmødet!

Vedtægtsændringer:

§ 10. Ændring af vedtægter

Det fremsendte forslag går ud på, at man kan ændre vedtægter med simpelt flertal. Det er vigtigt at vi ikke vedtager dette forslag, men beholder de glimrende  formuleringer som står i vores nuværende vedtægter.

Vores vedtægter er hele fundamentet for vores forening. I vores nuværende vedtægt har vi en rigtig god paragraf der sikrer, at en vedtægtsændring kræver 2/3 flertal for at blive ændret. Det har mig bekendt fungeret godt og problemfrit siden foreningen blev grundlagt. Med dette forslag løser man et ikke-eksisterende problem og går på  kompromis med foreningens gode demokratiske traditioner.

De fleste foreninger i DH har samme formulering i deres vedtægter som vi har. Vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal, og jeg er helt forvirret over at man ønsker at ændre dette fra vedtægtsudvalget side af.

Vi er en forening der består af mange mennesker med forskellige politiske holdninger. Hos os er der højt til loftet. En styrke i vores forening er, at vi har en bred tilslutning i foreningen når der laves vedtægtsændringer. Derfor har vi mig bekendt sjældent konflikter over vedtægtsændringer for de besluttes altid med et overvældende flertal.

Det gode ved at stemme nej til dette forslag er, at vi beholder vores glimrende vedtægter, der fungerer ganske godt på dette område og sikre at vi har en demokratisk forening.

§ 3.14 Forslag til Eksklusionsparagraf – den er formuleret for uklart.

Der er fremsendt forslag om en eksklusionsparagraf. Vi har ikke før haft en eksklusionsparagraf. Nogle foreninger har eksklusionsparagrafer. Jeg synes som udgangspunkt godt at vi kan indføre noget lignede i Landsforeningen. Men det kræver meget klare retningslinjer for hvad man kan ekskluderes for.

Det må ikke være en gummi-paragraf, for det kan skabe alt for meget ballade og usikkerhed i foreningen. I forslaget står der, at man kan ekskluderes for noget, der  vurderes til at være ”skadelig virksomhed”. Forslaget indeholder dog ingen retningslinjer for, hvad skadelig virksomhed er. I forslaget kan man ekskluderes ved simpelt flertal i Hovedbestyrelsen. Hvis kun 6 ud af 11 vil stemme for en eksklusion, så er der nok ikke en god sag.

Det er ret så vidtgående. En eksklusionsparagraf skal være knivskarp, og det skal være fx 9 ud af 11 medlemmer i hovedbestyrelsen, som stemmer for en eksklusion. Igen, det er meget vidtgående at ekskludere medlemmer og skal altid være sidst mulige løsning. Jeg stemmer imod forslaget og jeg håber det falder. Vi har mulighed for at stille et bedre forslag til næste år hvis der er et ønske om at have en eksklusionsparagraf.

8. Tegning og hæftelse – det er vigtigt at vi beholder vores nuværende gode regler

Vi har i Landsforeningen nogle skarpe og gode vedtægter vedrørende tegning og hæftelse. De er juridisk entydige, og de uddelegerer ansvar til dele af Hovedbestyrelsen, men sætter beløbsgrænser, således at vægtige økonomiske beslutninger kræver mange hovedbestyrelsesmedlemmer. Det giver mening, da medlemmer af hovedbestyrelsen har et bestyrelsesansvar.

Der er i de nuværende vedtægter en balance mellem behovet for hurtige beslutninger og fælles ansvar ved store beslutninger – fx hvis der er tale om millioner af kroner.
I forslaget til repræsentantskabsmødet er der 2 problemer. For det første tillader de nye regler at den til enhver tid siddende formand kan optage million-lån i foreningen uden om hovedbestyrelsen. Det harmonerer ikke med ansvarlighed overfor foreningen eller hovedbestyrelsen, der trods alt har et ansvar og kan komme til at hæfte personligt.

For det andet er der en juridisk uklarhed om, hvem der kan tegne foreningen mellem hovedbestyrelsesmøderne – det kan både formanden alene, og en næstformand samt et hovedbestyrelsesmedlem på samme tid. Reelt kan næstformand med et medlem træffe modsatrettede beslutninger end formanden mellem møderne. Det er uigennemtænkt.

Uanset om det nogen sinde vil give bøvl, så skal være vedtægter ikke indeholde juridisk nonsens. Derfor stemmer jeg imod forslaget og håber virkelig at det falder.

Forslag om at Landsforeningen skal have et nyt visuelt symbol i stedet for puslespilsbrikken

Nogle mener at en puslespilsbrik symboliserer noget forkert og ønsker et nyt logo. Vores nuværende logo består af et internationalt symbol, der symboliserer autisme.
Mine betænkeligheder ved forslaget er, at der er mange uafklarede spørgsmål:

 • Først og fremmest: der er ingen økonomiske konsekvenser opstillet ved forslaget!
 • Hvad vil vi med et nyt logo, ud over vi ikke vil det ”gamle”?
 • Er der tale om et nyt symbol, der skal repræsentere autisme i Danmark, eller er det et logo
  der kun repræsenterer vores forening?
 • Skal ”mennesker på gaden” tænke på autisme, når de ser det nye symbol?
 • Vores nuværende logo er alment kendt, hvad skal der til for at få samme effekt med et nyt
  symbol?
 • Hvad er de økonomiske konsekvenser ved at markedsfører et nyt visuelt symbol og hvad er
  lanceringsplanen?
 • Skal vi have et internationalt kendt symbol og ønsker vi at arbejde sammen med andre
  europæiske organisationer eller går vi enegang?

Der er for mange uafklarede spørgsmål til at jeg kan stemmer for forslaget – jeg er oprigtig bekymret for, at vi ikke har erkendt de økonomiske konsekvenser af beslutningen.

Forslag om udvidelse af socialrådgiver ordning

Vores medlemmer efterspørger igen og igen det samme: Juridisk rådgivning! Hver eneste gang vi spørger vores medlemmer, hvad de har allermest brug for i Landsforeningen Autisme, så er det socialrådgiver/jurist-bistand, for det er hårdt at lægge arm med kommuner og få den hjælp, man har krav på. Derfor skal foreningen som prioritet nr. 1 sørge for at stille den service til rådighed, som vores medlemmer efterspørger.

Foreningen skal arbejde på at udvide den nuværende socialrådgiverordning, så der er flere timer til rådighed for medlemmerne, samt at medlemmerne får mulighed for tidsbestilling. Derudover skal vi undersøger muligheden for samarbejdsaftaler med private socialrådgivere til favorable priser.

Jeg estimerer dette til ca. 10.600 kr./md. Sekretariatet må validere disse tal. Og ærligt: Jeg tror det er langt vigtigere og billigere end et nyt logo. Jeg håber forslaget vedtages, eller at der i det mindste vil være positiv tilkendegivelse til, at vi arbejder videre med ideen og får mere juridisk hjælp til trængte medlemmer.

Med venlig hilsen
Simon Felskov
Kreds Vestegnen
Medlem af hovedbestyrelsen
Landsforeningen Autisme