Apps, der giver stuktur på hverdagen

Landsforeningen Autisme samarbejder med forskellige apps, der kan give autister og deres familier bedre struktur I hverdagen.  
Vi ved, at når man har mødt én autist har man mødt én autist. Derfor ved vi også, at det ikke er alle, der har brug for planlængnings apps. Og vi ved, at en app, der er god for nogen, ikke er det rette værktøj for andre.  
Derfor arbejder vi løbende på at ingå samarbejder med flere forskellige apps.  
På nuværende tidspunkt samarbejder Landsforneingen Autisme med MobilizeMe og ShowMyDay.  


Sådan får Du MobilizeMe 

Alle medlemmer af Landsforeningen Autisme kan få gratis adgang til MobilizeMe og PlaNet. MobelizeMe er et støtteværktøj til tablet eller smartphone, som er udviklet til børn, unge og voksne med kognitive forstyrrelser. Værktøjet visualiserer hverdagens struktur gennem billeder, farvekoder og tidsmarkører og giver brugeren et overblik over sin hverdag.  
 
PlaNet ligner en almindelig kalender, men den har nogle funktioner som tilbyder brugeren ekstra støtte. I PlaNet kan du tilføje billeder, beskrivelser og afkrydsningslister til dine aktiviteter. Derudover giver PlaNet dig mulighed for at knytte op til 3 alarmer til hver aktivitet.  

Samarbejdet mellem Landsforeningen Autisme og Mobilize Me giver alle medlemmer adgang til de forskellige værktøjer. For at få adgang til Mobilize Me, skal du følge disse trin: 

Du skal først registrere dig ved at benytte dette link 

Herefter bliver du videresendt til Mobilize Me’s hjemmeside. Her skal du udfylde tilmeldingsformularen. VIGTIGT: Under feltet Institutionsnavn skal du skrive "Landsforeningen Autisme" 

Efterfølgende vil du modtage en bekræftelsesmail, som indeholder loginoplysninger osv. Du vil opleve, at der står at din version af MobilizeMe udløber efter 30 dage. Dette skal du ikke gøre noget ved, idet du i løbet af kort tid vil blive opgraderet til en version uden udløb. 

Mulighed for support:  

Hvis du har spørgsmål, møder tekniske udfordringer eller har brug for hjælp, kan du skrive til følgende mail: mm@autismeforening.dk 

 
Sådan får du ShowMyDay  

 
Det er svært at skabe rytme, overblik og struktur i hverdagen, når man er autist. Manglende struktur skaber usikkerhed og større behov for hjælp fra fagfolk, forældre og pårørende. ShowMyDay er en app med visuel kalender, der skaber struktur, mindsker angst og styrker brugerens evner til at klare opgaver og gøremål på egen hånd. 

Du kan købe appen her.

Vi anbefaler dog, at du søger din kommune om at få bevilliget appen som hjælpemiddel I stedet for selv at betale for den.  

Du kan læse guiden til, hvordan man ansøger om at få ShowMyDay som hjælpemiddel her.

Disclaimer: I teksten her en kommerciel virksomhed, som Landsforeningen Autisme samarbejder med omtalt. Vores samarbejdspartnere muliggør Landsforeningen Autismes arbejde for at skabe de bedst mulige vilkår for autister/mennesker med Autisme fx ved at deltage i projekter, give økonomisk støtte, stille produkter eller rabat til rådighed for vores medlemmer, annoncere i vores blad osv. At Landsforeningen Autisme har samarbejdspartnere betyder ikke at foreningen anbefaler samarbejdspartneres produkter, metoder, behandlingsformer eller andre ydelser.  
Landsforeningen Autismes hovedbestyrelse vedtog d. 6. marts 2022, at dette skal klargøres, når samarbejdspartnere nævnes, således at der ikke opstår tvivl om foreningens samarbejder.