Temaartikler

Dato Artikel Forfatter
22-10-2018 Aflastning Ulla Kjer
22-10-2018 Anden bolig eller indretning af bolig - principafgørelser Ulla Kjer
22-10-2018 Betaling for døgntilbud Ulla Kjer
01-07-2019 Bisidder Ulla Kjer
22-10-2018 Bomuligheder for voksne Ulla Kjer
23-10-2018 Børneopsparing Ulla Kjer, socialrådgiver i Landsforeningen Autisme.
23-10-2018 Den børnefaglige undersøgelse og forældreevneundersøgelsen Ulla Kjer
23-10-2018 Digital post og digital selvbetjening Ulla Kjer
23-10-2018 Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service § 42 Ulla Kjer
23-10-2018 Efterskoler Ulla Kjer
23-10-2018 Efterskoler med ASF Ulla Kjer
23-10-2018 Efterværn – støtte til unge mellem 18 og 22 år Ulla Kjer
23-10-2018 Familievejlederordning Ulla Kjer
23-10-2018 Ferier Ulla Kjer
24-10-2018 Forældrepålæg Ulla Kjer
24-10-2018 Individuel boligstøtte Ulla Kjer
24-10-2018 Inklusion i folkeskolen Ulla Kjer
24-10-2018 IT-rygsæk Ulla Kjer
24-10-2018 Job og handicap Ulla Kjer
24-10-2018 Kan jeg sikre mit voksne barn? Ulla Kjer
24-10-2018 Klagemuligheder og klageadgange Ulla Kjer
25-10-2018 Kontanthjælpsloft og muligheder for tilskud til husleje Ulla Kjer
24-10-2018 Ledsagelse for mennesker med autisme Ulla Kjer, socialrådgiver i Landsforeningen Autisme
24-10-2018 Merudgiftsydelse til børn efter Lov om social service § 41 Ulla Kjer, socialrådgiver i Landsforeningen Autisme
25-10-2018 Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service § 100 Ulla Kjer
22-10-2018 Muligheder for behandling Ulla Kjer
25-10-2018 Nye klageregler pr. 1.1.2018 og nye regler om opsættende virkning af afgørelser Ulla Kjer
25-10-2018 Opsparing til folkepension Ulla Kjer
25-10-2018 Politianmeldelse af personer med ASF Ulla Kjer
25-10-2018 Rådgivningsmuligheder og klageadgange Ulla Kjer
25-10-2018 Støtte til søskende Ulla Kjer
26-10-2018 Tilskud til pasning i daginstitution Ulla Kjer
26-10-2018 Tvangsfjernelse Ulla Kjer
26-10-2018 Undervisningstilbud efter Folkeskoleloven Ulla Kjer
26-10-2018 Ungdomsuddannelse på forlænget tid og særlige ASF-tilbud Ulla Kjer
26-10-2018 Ydelser med tilbagevirkende kraft Ulla Kjer
07-10-2020 Formandens beretning 2016
16-07-2018 Den svære tovholderrolle for eget barn, når man selv har autisme Dorthe Hölck
07-11-2018 Fuldmagt skabelon
16-07-2018 Sagsbehandlingsregler Lotte Egebak
08-11-2018 Sundhed og livskvalitet Mikkel Erik Juul Jensen
16-07-2018 Voksenlivet Dorthe Hölck