Indlæser

Efterskoler med ASF


Efterskoler med erfaring med elever med autismespektrumforstyrrelser.


Af: Ulla Kjer, socialrådgiver i Landsforeningen Autisme.

Artiklen er fra 2017.


Nedenstående liste er en kort oplistning over de efterskoler, jeg har fået tilladelse til at bringe på vores hjemmeside. Efterskoler som alle i en eller anden grad har erfaring med unge med autismespektrumforstyrrelser.

Der findes flere skoler med erfaring, men ikke alle har ønsket at være med på hjemmesiden, og nogle har ikke svaret på mine henvendelser.

Oplistningen er ment som et slags overordnet katalog, idet jeg altid vil foreslå, at man som forældre og ung kigger på den enkelte efterskoles hjemmeside og kontakter skolen for evt. nærmere information, hvis man overvejer et ophold. En sådan kontakt bør være åben, så man giver efterskolen de bedste muligheder for at afklare, om den vil være et godt tilbud til den unge, og hvad der i givet fald skal til af evt. ekstra indsats. Nogle efterskoler vil have behov for oplysninger fra f. eks. PPR.

Listen bliver opdateret, når jeg får oplysninger om flere skoler og accept fra dem.


Sjællandsområdet

Karise Efterskole
Rønne Alle 7, 4653 Karise, 5676 7400
www.karise-efterskole.dk, hf@kaef.dk
84 elever, 14 – ca. 18 år. 
Prøvefri efterskole til unge med særlige behov. Efterskolen var med i et projekt under Københavns Kommune v. Lars Thomsen om ”plads til alle” elever med ASF.

Krumsø Fri- og Efterskole
Højskolevej 79, 4920 Søllested, 5496 3500
www.krumsoe.dk, jp@krumsoe.dk
32 døgnelever, 11 dagelever. Elever fra 7 – ca. 20 år fordelt på forskellige huse efter alder og behov.
Der ydes specialundervisning. Der er mulighed for botræning og udslusning for ældste elever. Efterskolen var med i et projekt under Københavns Kommune v. Lars Thomsen om ”plads til alle” elever med ASF.

Nordsjællands Efterskole
Aggebovej 34, Valby, 3200 Helsinge, 4839 1911
www.ne.dk, ne@ne.dk
100 elever, 9. – 10. årgang.
Boglig efterskole på et kristent grundlag. 8 – 10 pladser er reserveret til elever med ASF, og skolen har to pædagoger med erfaring indenfor området.

Odsherred Efterskole
Adelers Allé 127, 4540 Faarevejle, 5965 3183
www.odsherredsefterskole.dk, stine@oepost.dk
136 elever, 9. – 10. årgang.
Boglig niveauopdelt efterskole med tilbud til både særligt begavede elever og elever med faglige vanskeligheder. Efterskolen var med i et projekt under Københavns Kommune v. Lars Thomsen om ”plads til alle” elever med ASF. Skolen optager hvert år ca. 10 elever med ASF og AD/HD

Pederstrup Efterskole
Pederstrupvej 120, 4943 Torrig, Lolland, 5493 5755
www.pederstrup.dk, pederstrup@pederstrup.dk
63 elever, 8. – 10. årgang.
Boglig efterskole Friluftsliv vægtes højt. Der er mulighed for lederuddannelse, hjemkundskab og IT som linjefag (med eksamen). Har elever med AS og kan rumme ”de lette tilfælde”. Optagelse beror på et skøn og forudsætter ekstratimer.

Rosenkilde Efterskole
Rosenkildevej, 4200, Slagelse, 5855 2731
www.a-c-v.dk, tlhan@slagelse.dk
20 – 22 elever, 8. – 10. årgang.
Boglig efterskole. Er kun for elever med ASF. Skolen er oprettet som et døgntilbud efter Lov om social service. Alle elever har eget værelse med bad/toilet, og der ydes botræning, diverse fritidsaktiviteter, praktikker m.m. i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Optagelse sker efter konkret vurdering efter samtale med en af skolens psykologer.

Sofie Rifbjerg Efterskole
Brarupvej 2-12, Øster Kippinge, 4840 Nørre Alslev, 5443 2126
www.sofierifbjerg.dk, viceren@sofierifbjerg.dk
Praktisk, eksamensfri skole for elever med boglige og sociale vanskeligheder. Der kan tilbydes botræning for 2. års elever og bofællesskab for 3. års. Skolen har i en del år optaget elever med ASF. Optagelse afgøres efter besøg og samtale på skolen. Efterskolen var med i et projekt under Københavns Kommune v. Lars Thomsen om ”plads til alle” elever med ASF. Mulighed for STU.

Sorø Husholdningsskole 
Holbergsvej 7, 4180 Sorø, 5783 0102
www.soro-husholdningsskole.dk, mail@soro-husholdningsskole.dk
80 elever.
Mulighed for botræning for unge med behov for ekstra støtte. Efterskolen var med i et projekt under Københavns Kommune v. Lars Thomsen om ”plads til alle” elever med ASF.

Stubbekøbing Efterskole
Gl. Landevej 27B, 4850 Stubbekøbing, 5444 1700
www.stubbekoebingefterskole.dk, mail@stubbekoebingefterskole.dk
50 elever, 8. – ca. 12. årgang.
Prøvefri efterskole for elever med særlige behov, generelle indlæringsvanskeligheder eller sent udviklede. Skolen er tilgængelig for kørestolsbrugere. Al undervisning er specialundervisning. Fra august 2008 har 2. års elever mulighed for optagelse på Fremtidslinien, der bidrager til at klargøre den unge til videre uddannelse igennem undervisning i botrænings- samfunds- og erhvervsfag. Der kan tilbydes botræning. Efterskolen har siden 2003 optaget elever med ASF: optager 3 – 5 elever med ASF om året. Optagelse er betinget af et 2 timers besøg på skolen og indstilling fra PPR. Skolen hviler på et kristent værdigrundlag. Efterskolen er tilknyttet Landsforeningen Ligeværd.

Ulstrup Efterskole
Eskilstrupvej 18, 4560 Vig, 5931 5345
www.ulstrup-efterskole.dk, kontor@ulstrup-efterskole.dk
60 elever, 14 – 18 år. 
Praktisk, prøvefri efterskole for bogligt svage, sent udviklede elever. Specialundervisning er en del af tilbudet. Skolen har optaget elever med ASF siden 1990: optager ca. 5 elever med ASF om året. Optagelse er betinget af, at eleven passer til skolen og anbefales af PPR. Efterskolen er tilknyttet Landsforeningen Ligeværd. 

Vordingborgskolen
Violvej, 4740 Vordingborg, 5536 0636 
www.vordingborgskolen.dk, jette.roenne@vordingborgskolen.dk.
71 kostelever og enkelte dagelever.
August 2008 startede et 3-årigt forløb for unge med særlige behov. Husholdnings- og håndarbejdskolen var med i et projekt under Københavns Kommune v. Lars Thomsen om ”plads til alle” elever med ASF.

Waldemarsbo Efterskole
Hylletoftvej 6, 4654 Fakse Ladeplads, 5671 6388
www.waldemarsbo.dk, waldemarsbo@waldemarsbo.dk
70 elever, 8. – 11. årgang. 15 – ca. 18 år.
Hovedsagelig prøvefri efterskole for unge med særlige undervisningsbehov. Der kan dog tilbydes afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk for de elever, det kan være relevant og realistisk for. Specialundervisning er en del af tilbudet. Der er diverse linie- og værkstedsfag: hjemmekundskab, sejlads og fiskeri, træ og metal, gartneri m.m. Skolen har i flere år optaget flere elever med ASF – 2007/2008 er 12 unge med ASF optaget på skolen. Optagelse er betinget af besøg og samtale på skolen, og skolen optager løbende elever. Efterskolen er tilknyttet Landsforeningen Ligeværd. Efterskolen var med i et projekt under Københavns Kommune v. Lars Thomsen om ”plads til alle” elever med ASF.

Efterskolen Æblegården
Ravngårdsvejen 1, 3720 Aakirkeby, Bornholm, 70203007, 56990198, 27507047
www.kernehusene-bornholm.dk, info@kernehusene-bornholm.dk
Startede 15.8.2011 som specialefterskole kun for normaltbegavede elever med ASF. 9. og 10. kl. afgangseksamen for alle, der kan. Muligheder for at gå i skole og bo hjemme, bo på efterskolen og gå i skole samt bo på efterskolen og uddanne sig andetsteds. Botilbuddet er som døgntilbud efter Lov om social service. Der kan ydes botræning, og eleven kan opholde sig flere år på skolen, hvis der er behov for det.

Efterskolen Østergård
Østergårdstræde 42, 4735 Mern, 5539 6130
www.oe42.dk, ostergaard.361300@oe.dk
72 elever, 8.-11. årgang.
Praktisk, prøvefri specialefterskole for elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder. Specialundervisning er en del af tilbudet. Mulighed for botræning for 2. års elever. Interesser: kreative og musiske fag. Skolen har optaget elever med ASF siden 2004: optager ca. 10 elever med ASF om året. Optagelse er betinget af individuelt optagelsesbesøg og tilsagn fra kommunen om ekstrabevilling til fritiden. Efterskolen var med i et projekt under Københavns Kommune v. Lars Thomsen om ”plads til alle” elever med ASF.


Fynsområdet

Idrætsefterskolen Ulbølle
Rødkildevej 8, Ulbølle, 5762 Vester Skjerninge, 6220 3077
www.ieu.dk, ieu@ieu.dk
67 elever ml. 14 – og 18 år, 8. – 11. årgang.
Praktisk og idrætsorienteret efterskole til unge med særlige behov. Efterskolen er tilknyttet Landsforeningen Ligeværd. Efterskolen var med i et projekt under Københavns Kommune v. Lars Thomsen om ”plads til alle” elever med ASF. Mulighed for STU.

Skårupskolen
Klingstrupvej 5-7, 5881 Skårup, 6223 1328
www.skaarupskolen.dk, skaarupskolen@post.tele.dk 
10. klasse og den 3-årige ungdomsuddannelse.
Skolen optager hvert år elever med Aspergers syndrom. Husholdningsskolen var med i et projekt under Københavns Kommune v. Lars Thomsen om ”plads til alle” elever med ASF.

Ærø Efterskole
Tranderupvej 61, 5970 Ærøskøbing, 6252 1724
www.aeroe-efterskole.dk, aeroe@aeroe-efterskole.dk
85 elever, 8. – 11. årgang.
Praktisk prøvefri skole for bogligt svage unge med særlige behov. Der er diverse værkstedsmuligheder: køkken, musik/teater, landbrug, sejlads, gartneri og dyrehold, billede, medie. Mulighed for botræning – hovedsagelig for 2. årselever. Erfaring med elever med ASF og AD/HD. Optagelse afgøres efter besøg og samtale på skolen. Der er mulighed for en uges praktik.


Jylland

Gødvad Efterskole
Stavangervej 2, 8600 Silkeborg, 8682 0811
www.goed.dk, ja@goed.dk
92 elever, 8. – 11. årgang
Praktisk orienteret efterskole for bogligt svage/sent udviklede elever. Skolen har en del forskellige værksteder, der også kan benyttes i fritiden. Mulighed for botræning – primært for 2. årselever. Optagelse afgøres efter individuel vurdering og evt. ekstratimer. Efterskolen er tilknyttet Landsforeningen Ligeværd.

Helgenæs Naturefterskole
Vængesøvej 3, 8420 Knebel, 8635 6100
www.hne.dk, hne@hne.dk 
88 elever, 9. – 10. årgang.
Boglig efterskole, der lægger vægt på diverse former for friluftsliv. De unge deltager i daglige pligter med mulighed for støtte fra en voksen. Har siden 2002 optaget 4 elever med AS eller AD/HD om året. Optagelse afgøres efter individuel vurdering, bl.a. af evt. medicinering og samspil med andre, og med samråd med PPR eller lign.

Onsild Idrætsefterskole
Præstemarken 7, Onsild, 9500 Hobro, 9854 4433
www.onsild.dk, kontor@onsild.dk
84 elever, 9. – 10. klassetrin.
Boglig efterskole, hvor der kan søges støttetimer, men ikke egentlig specialundervisning. Skolen optager hvert år et antal elever med handicap, herunder elever med Aspergers Syndrom – typisk fra Søndagerskolen i Herning.

Sønder Bork Efterskole
Anerbjergevej 27, 6893 Hemmet, 7528 0016
www.sdrborkefterskole.dk, info@sdrborkefterskole.dk
72 elever, 8. – 11. klassetrin, 14 – 18 år.
Boglig og praktisk efterskole (er prøvefri). Der ydes specialundervisning. Mulighed for diverse fritidsaktiviteter. Skolen har optaget elever med ASF siden ca. 2002: optager 1 – 2 elever med ASF om året. Optagelse er betinget af samtale, hvor det vurderes, om skolen kan klare eleven. Efterskolen er tilknyttet Landsforeningen Ligeværd.

Tolne Efterskole
Dvergetvedvej 95, Tolne, 9870 Sindal, 9893 0511
www.tolneefterskole.dk, tolneefterskole@mail.tele.dk
85 elever, 8. – 11. årgang, 14 – 18 år.
Prøvefri efterskole for unge, der har modtaget specialundervisning. Motion og idræt er obligatorisk for at styrke motorikken. Der er 11 forskellige værksteder. Botræningsundervisning for 2. årselever. Optagelse vurderes individuelt efter besøg på skolen. Ingen ansøgningsfrist. Efterskolen er tilknyttet Landsforeningen Ligeværd.

Fonden Ørting 
Bilsbækvej 11, 8300 Odder, 2664 6600
www.oerting-efterskole.dk, oerting.efterskole@gmail.com
Bosted for unge med ASF. Vi har i alt 26 boende på Ørting, 7 i § 107 boliger og 18 dagelever 
Alle har eget bad.
Boglig efterskole. Er kun for elever med ASF. Det forventes, at alle, der kan, skal tage afgangseksamen. Der ydes specialundervisning med stor opmærksomhed på IT-området, der søges projektmidler til udvikling på både undervisnings- og fritidsområdet. Der kan ydes botræning, og eleven kan opholde sig op til 3 eller 4 år på skolen, hvis der er behov for det. Der skal oparbejdes en ungdomskultur, så de unge gradvist kan afprøve den virkelige verden.

Østerskov Efterskole
Kirketoften 4, 9500 Hobro, Tlf. 77342990
www.osterskov.dk, mail@osterskov.dk
90 elever, 8. – 10. klassetrin.
Boglig og kreativ efterskole, hvor rollespil er en stor del af skolens grundlag. Skolen har siden 2006 haft en særlig afdeling: Klanen, som hvert år optager 9 – 11 elever med ASF, AD/HD eller lignende. 3 fuldtidsansatte fungerer som kontaktlærere og støtte og har alle mange års erfaring med specialområdet. Der ydes desuden støtte til praktiske gøremål for eleven (rengøring, tøjvask mm.). Optagelse er betinget af samtale og støtte til undervisningen med min. 9t./ugtl. samt en egnethedspraktik, som går begge veje.

Aabæk Efterskole
Jørgensgård Skovvej 101, 6200 Åbenrå, 7462 5063
www.aabaek.dk, aabaek@aabaek.dk
80 elever, 8. – 11. klassetrin.
Boglig og praktisk efterskole (er prøvefri). Der ydes specialundervisning efter visitation (4, 6 og 12 mandshold). Interesser: natur, dyr, musik, håndværk, madlavning, jordbrug, formning, tekstil, drama, heste. Skolen har optaget elever med ASF siden 1971: optager 5 – 7 elever med ASF om året. Optagelse er betinget af samtale på skolen og visitation fra PPR.