Indlæser

Opsparing til folkepension


En del borgere med autismespektrumforstyrrelser modtager førtidspension. De har dermed ikke mulighed for at spare op til folkepensionsalderen på samme måde som borgere, der har tilknytning til arbejdsmarkedet i form af f. eks. en arbejdsmarkedspension.


Af: Ulla Kjer, socialrådgiver i Landsforeningen Autisme.

Artiklen er fra 2014.


Folkepensionen er en noget lavere ydelse end førtidspensionen, og selvom der kan gives forskellige former for tillæg, har personer med folkepension typisk ca. 3000 – 5.000 kr. mindre om måneden end førtidspensionister afhængig af formue, skat og andre forhold.

Det er naturligvis svært at spå om fremtiden, men da Folkepensionen altid har været en del lavere end førtidspensionen, kan den formentligt forventes også at være det fremover.

Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Desuden kan der gives personligt tillæg, varmetillæg og helbredstillæg.

Grundbeløbet reguleres efter borgerens indtægt ved personligt arbejde (altså ikke formue), hvorimod tillæggene afhænger af den enkeltes formueforhold. Tillæggene kan sjældent udløse så meget som en tillægspensionsordning, men meget afhænger af de konkrete forhold.

Det kan derfor være hensigtsmæssigt at overveje, om den unge selv skal oprette en pensionsordning, der kan give et supplement til folkepensionen, og hvordan en sådan ordning i givet fald skal være.

Nogle forældre har økonomisk mulighed for at give arveforskud eller lignende og derigennem at sikre deres børn en pensionsordning.

Der findes flere forskellige former for pensionsordninger, som jeg ikke har det nøjagtige kendskab til, ligesom der igennem årene typisk er kommet nye ordninger til, og andre er forsvundet. Det kan derfor anbefales at drøfte det igennem med banken/pensionskassen for at sikre sig, at en opsparing dels ikke får konsekvenser for den nuværende ydelse, dels at den udbetales på den mest hensigtsmæssige måde til sin tid.

Derudover giver Pensionslovene mulighed for at lave en Supplerende Arbejdsmarkedspension. Her indbetaler borgeren 1/3 bidrag, og staten 2/3 bidrag. Pr. 1.1.2015 er disse h.h.v. 165 kr. og 330 kr./mdtl., men selv om det ikke er store beløb, kan det over en længere årrække samlet blive et pænt tilskud.