Indlæser

Ungdomsuddannelse på forlænget tid og særlige ASF-tilbud


Mange unge med ASF kan trods en god begavelse have svært ved at gennemføre en gymnasial uddannelse. Det kan derfor være relevant at gøre opmærksom på nogle muligheder for at støtte de unge.


Af: Ulla Kjer, socialrådgiver i Landsforeningen Autisme.

Artiklen er fra 2017.


Gymnasieloven, HF-Loven m.fl. giver dels mulighed for specialpædagogisk støtte i lighed med den, den unge måske har fået i folkeskolen, dels giver lovene mulighed for forlængelse af ungdomsuddannelsen med et år.

Der står i lovene, at: 

dels skal handicappede elever, som har behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand, have tilbud herom, dels kan rektor i helt særlige tilfælde tilrettelægge forløbet med et ekstra skoleår for elever, der er forhindret i at følge undervisningen på normal vis på grund af handicap, alvorlig sygdom eller tilsvarende i længere tid.

Det er tilsyneladende ikke ordninger, som anvendes meget, og de tolkes ret forskelligt:

 • Der gives sjældent mange støttetimer og generelt som mentorordninger
 • Støttepersonerne har vilkårlig viden om autisme
 • Et ekstra skoleår er typisk et ekstra skoleår, men ikke et særligt tilrettelagt - som ved TeamDanmark elever
 • Elever anbefales at gå et år eller to om, så de kan fordybe sig i enkelte fag.

Selvom det kan være problematisk at få en sådan støtte, skal man naturligvis alligevel søge om den i den udstrækning, man finder, at den unge kan have behov herfor, ligesom man skal anmode om skriftlig afgørelse.

Der er i de senere år lavet flere specialtilrettelagte forløb. De forløber på normeret tid men med særlige klasser med 10 - 12 elever, og hvor undervisningen er tilpasset unge med ASF.

 • Høje Tåstrup Gymnasium startede i 2007
 • Herning HF og VUC i 2008
 • Københavns VUC – specialklasse HF inklusion
 • Næstved Gymnasium i 2015
 • Randers i Paderup Gymnasium i 2008, mulighed for bostøtte fra Fælleshuset
  Provstegade i Randers
 • Ringe i Midtfyns Gymnasium i 2008, mulighed for bostøtte fra kollegium
 • Aalborg Katedralskole HF i 2010
 • Åbenrå Statsskole HF i 2015
 • Aarhus VUC – HF – fra 2017
 • Slagelse – teknisk gymnasium
 • Selandia – HTX – fra 2017
 • Vejle Campus – HHX fra 2017

Der kan være mulighed for, at kommunerne bevilliger disse forløb, f. eks. som forrevalideringsforløb.

Man skal dog være opmærksom på, at hvis den unge kan få SU til sin uddannelse, skal dette søges, men der kan være mulighed for at få evt. uddannelsesmæssige- eller handicaprelaterede udgifter dækket ved siden af.

Hvis den unge har behov for bostøtte skal dette søges særskilt – typisk fra handicapafdelingen i kommunen.